Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Россия и Армянский Вопрос
Армянский форум Вардананк [армяне, политика, история, военное дело] > Наши приоритеты > История > Армения и армяне
Страницы: 1, 2, 3
Таронеци
Цитата(Арташес @ 12.5.2015, 10:27) *
Цитата(Таронеци @ 12.5.2015, 9:36) *
Ты пропустил всё, что я сказал. Может случайно, а может, предохранители работают. Головорезы в нашем регионе не в дефиците и на турках свет клином не сошёлся.

Про предохранители ты мощно у...сказал. Филипсовскме (не Китай). Ну, а ИГИЛ- это конкуренты "цивилизованной" Турции.

ИГИЛ - это не конкурент, это инструмент. Армия газпрома и турков. ЗАО.
Таронеци
ՎԱՆԻ ԴԱՎԱՃԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ

By Tigran Khzmalyan on March 25, 2015 Armenia1915թ. մայիսի սկզբներին հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատները հերոսաբար կռվելով կարողանում են ետ շպրտել Վանը պաշարած թուրքական կանոնավոր զորքերին: Քաղաք են մտնում հայ կամավորական ջոկատները և ռուսական բանակի ստորաբաժանումները: Վանում փաստացի հաստատվում է հայկական ինքավարություն: 1915թ. հունիսի սկզբներին Վան է ժամանում նաև հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը և մնում այստեղ մոտ երկու շաբաթ։ Այդ ընթացքում նա ծանոթանում է բնակչության հետ, այցելում Վանի կրթական հաստատությունները, հանդիպումներ ունենում երիտասարդության ու մտավորականության հետ։ Բանաստեղծը ուղղակի հիացած էր վանեցիների հայրենասիրությամբ, ազգային ինքնագիտակցության բարձր դրսևորումներով, նրանց հերոսական, անընկճելի ոգով, ապագայի նկատմամբ ունեցած մեծ լավատեսությամբ ու հեռու գնացող, այսուհետ միայն ազատ ու ինքնավար ապրելու ծրագրերով:

Վանի անկման բոթը Թումանյանը լսեց արդեն Թիֆլիսում (1915թ., հուլիս): Ռուսները հայերին չներերեցին Վանում ունեցած փայլուն հաղթանակների համար և իբր մարտավարական նոր ծրագրի անվան տակ՝ հրաման արձակեցին շտապ ու չհիմնավորված գաղթեցնել Վանի հայ բնակչությանը, իսկ ռուսական զորքին ու հայ կամավորական ջոկատներին՝ անհապաղ նահանջել: Անդրանիկ Օզանյանը այս անհասկանալի հրամանը համարեց ռուսների “դավաճանական քայլը” հայության նկատմամբ, կեղծ նահանջ, որի նպատակն էր ուղղակի հայաթափել Վանը՝ իրենց հեռահար ծրագրերի համար: Եվ իրոք, մոտ մեկ ամիս անց ռուսները առանց ոչ մի դժվարության նորից ետ են ռազմակալում Վանը, բայց այնտեղ այլևս ոչ քաղաքը կար, ոչ էլ հայ բնակչությունը՝ բոլոր հայկական թաղամասերը թուրքերն ու քրդերը “բարեհաջող” հասցրել էին հիմնահատակ ավիրել ու հրկիզել…

1-ին աշխարհամարտի հայ ժողովրդի մեծագույն հաղթանակը՝ Վանի հերոսամարտը, որն ուղիղ ճանապարհ էր հարթում Արևմտյան Հայաստանի գոնե մի հատվածի հայերի անկախ գոյատևման՝ խլվեց հայ ժողովրդից ռուսական ոչ հայանպաստ քաղաքական խարդավանքների շնորհիվ: Հովհաննես Թումանյանն այս դեպքերից հետո ընկնում է հոգեկան լուրջ ալեկոծման մեջ: «…”Քաջարի” (ռուսական) զորքը իր “մեծ” գործի վրա է, հայերին ոչ մի միջոց ու հնար չեն տալիս, այնինչ քրդերն ազատ՝ զենքները ձեռքին թափառում են սար ու ձոր, իսկ չերքեզները և օսեթինները իրենց հավատարմությունն են հայտնում ռուս գեներալ Աբացիևին, իսկ Աբացիևի կարգադրությամբ բոլոր հայերին զինաթափ են անում», – հուսահատված գրում էր այդ օրերին Թումանյանը:
Айк
Цитата(Арташес @ 11.5.2015, 21:58) *
За турков всегда Англия стояла. Турция - цербер, натравленный на Россию, СССР.

Вообще-то с ними Англия воевала в первую мировую, в то время как Россия им дала оружие.
Я не понимаю откуда у жителей России такое странное стремление переворачивать с ног на голову всю историю?
Таронеци
История, которую от нас скрывают…

Известный армянский историк Лео - Аракел Григорьевич Бабаханян - родился 14 апреля 1860 г. в г. Шуши Нагорного Карабаха, скончался 14 ноября 1932 г. в Ереване. К началу XX века опубликовал много исследований по основным проблемам истории Армении и её культуры. Ему принадлежат монографии, посвящённые истории армянского книгопечатания, жизни и деятельности главы армянской церкви в России Иосифа Аргутинского, общественных деятелей, публицистов и критиков XIX века Степаноса Назаряна и Григора Арцруни. В последние годы жизни работал над многотомной историей Армении.

В своей книге «Из прошлого», рассматривая вопрос Геноцида армян, Лео пишет как о вине Турции, так и о политической немощности и упущениях армянских правительств. Приводимые им документы и оценки выявляют чудовищную роль России в Геноциде армян 1915 года. Лео представляет историю, отличную от официальной, преподаваемой и пропагандируемой в Армении. Приводим без комментариев отрывок из книги, в котором видный историк рассказывает о мотивах и последствиях апрельских событий 1915 года в Армении.

«Постепенно становилось ясно, жертвой какого чудовищного обмана стали армяне, которые поверили царскому правительству и вверили себя ему. Ранней весной 1915 года союзники в Западной Армении начали осуществлять самую чудовищную часть программы Воронцова-Дашкова (наместника царя на Кавказе) – восстание.

Начало было положено в Ване. 14 апреля католикос Геворг телеграфировал Воронцову-Дашкову, что он получил от лидера Тавриза сообщение о том, что с 10 апреля в Турции началась повсеместная резня армян. Десять тысяч армян взяли в руки оружие и отважно воюют против турок и курдов. В телеграмме католикос просил наместника ускорить вход русского войска в Ван, о чем было заранее договорено.

Армяне Вана почти месяц воевали против турецкого войска, пока русская армия дошла до города. В авангарде русского войска шел Араратский полк добровольцев-армян, который с большими почестями был снаряжен в дорогу под командованием командира Вардана. Это уже было крупным военным подразделением, состоящим из двух тысяч человек.

Полк своей укомплектованностью и экипировкой оставил сильное впечатление на армянское население от Еревана до границы, воодушевляя даже простых крестьян. Воодушевление стало всенародным особенно тогда, когда 6 мая русское войско, в сопровождении Араратского полка, вошло в Ван. Вострог по этому поводу в Тифлисе был выражен демонстрацией, которая прошла у церкви Ванк.

Губернатором Вана был назначен союзный командир Арам, который уже давно действовал там, завоевал славу героя и звался Арам-паша. Это обстоятельство еще более воодушевило армян: впервые за 5-6 веков Западная Армения получила поддержку таких масштабов от царя-освободителя.

Однако до этого – бескровных победных походов, воодушевления – в кругах высшего командования Кавказа редактировался и узаконивался очень важный исторический документ, раскрывающий истинное намерение русского правительства, спекулирующего Армянским вопросом.

Вот он:

«На подлинном написано: Графу Воронцову-Дашкову

Командир Кавказской армии

5 апреля 1915 г. № 1482

Действующая армия.

В настоящее время в Кавказской армии из-за сложностей с обеспечением не достает корма для лошадей. Это представляет сложность для отрядов, которые находятся в долине Алашкер. Довозить до них корм крайне дорого и требует большого количества транспортных средств. Совершенно невозможно для этой цели оторвать войска от своих дел, поэтому я счел бы необходимым создать отдельные артели из гражданских лиц, в обязанности которых входила бы эксплуатация земель, оставленных курдами и турками, и продажа корма для лошадей.

Для эксплуатации этих земель их вместе со своими беженцами намерены захватить армяне. Я считаю неприемлемым это намерение потому, что захваченные армянами земли после войны сложно будет вернуть. Считая крайне желательным заселение приграничных местностей русским элементом, думаю, что можно воплотить в жизнь другое средство, которое наибольшим образом соответствует российским интересам.

Вашему превосходительству было приятно подтвердить мой доклад о необходимости сейчас же выгнать к занимаемым турками границам всех алашкертских, диадинских и баязетских курдов, которые тем или иным образом оказывали нам сопротивление, а в будущем, если отмеченные долины войдут в границы Российской империи, заселить их переселенцами из Кубани и Дона и таким образом создать приграничное казачество.

Учитывая вышесказанное, кажется, необходимо немедленно вызвать из Дона и Кубани рабочие артели, которые будут собирать траву на отмеченных долинах. Ознакомившись со страной еще до завершения войны, эти артели будут выполнять роль представителей переселенцев и организуют миграцию, а для наших отрядов будут подготавливать корм для лошадей.

Если Ваше превосходительство сочтет приемлемой представленную мной программу, желательно, чтобы рабочии артели прибыли со своим скотом и лошадьми, чтобы их кормление не пало на и без того немногочисленные части армии, а для самообороны им бы выдали оружие.

Подпись генерала Юденича.

Доклад главнокомандующему Кавказской армии».

Несомененно, ясно, что делал Воронцов-Дашков. С одной стороны, он бросал армянский народ в пламя восстания, обещая взамен отвоевание родины, а с другой – собирался присоединить эту родину к России и заселить казаками. Черносотенный генерал Юденич приказывал не давать армянам-беженцам земель в районе Алашкерта, ждал крупного потока беженцев из Дона и Кубани, которое должно было проживать в бассейне Восточного Евфрата и называться «Евфратским казачеством». Для предоставления им большой территории нужно было сократить количество армян на их же родине.

Таким образом, до завещания Лобанова-Ростовского – Армения без армян – оставался один шаг. И это не представляло сложности для Юденича, так как под его программами наместник царя и главнокомандующий армии Воронцов-Дашков писал «Согласен».

Несомненно, программу подобного обмана и уничтожения армян в Тифлис привез Николай Второй - давний и кровный враг армянского народа.

Эти мои слова не являются предположениями. С тех пор как идея Юденича легла на бумагу, с апреля 1915 года, отношение российской армии к армянскому народу ухудшается настолько, что отныне руководители армянского добровольческого движения – католикос Геворг и руководство Национального бюро – в письменном виде отправляют свои жалобы «глубокоуважаемому графу Иллариону Ивановичу», так как этот старый лис после отъезда Николая закрыл двери перед своими «любимцами» (армянами), сославшись на болезнь.

Так, в письме от 4 июня католикос с горечью жалуется на генерала Абациева, который буквально угнетал армян Маназкертского района. Представляю отрывок из письма:

«По данным, которые я получил от своих местных представителей, в этой части турецкой Армении русские не оказывают никакой помощи и не защищают от насилия не только армян, но совершенно пренебрегают любыми вопросами защиты христианского населения. Это дает повод главарям курдов и черкесам безнаказанно продолжать грабеж беззащитных христиан».

Армянин для царских войск был автономистом. Такова была реальность, готовящая несказанные ужасы для армянского народа», – пишет историк.

***

Далее Лео пишет:

«…Теперь обратимся ко второй стороне российской программы – к российской армии. Кто был в состоянии спасти армян от резни, осуществленной турками? Никто, кроме российских войск. Но мы видели, что они лишь взяли на себя роль зрителя, и курдские беи, осуществлявшие резню, были почетными гостями русских командиров.

Подобного не могло произойти в войсках мало-мальски цивилизованной страны, не будь в них заранее проведена должная агитация против армян. Не будем забывать, что командиром этого полка был Юденич, а вся суть Юденича отражается в документе, который я привел выше.

Посмотрим, как армяне оценивали отношение к себе российских войск. В середине июля российские войска победоносно держали путь к Битлису и Мушу. Турецкие войска, отступив перед российской армией, вымещали всю свою злость на армянском населении. Началась ужасная резня армян Муша и долины: были уничтожены 90 армянских сел с общим населением в сто тысяч человек. В это время российские войска добрались до горы Немрут, до Муша им оставалось менее 400 метров. Таким образом, они бы спасли жизни несколько десятков тысяч армян. Но они не двинулись вперед, и славный Муш, за свое огромное культурное значение с еще древних времен получивший название «Дом армян», был полностью очищен от армян.

Это безразличие еще можно было объяснить военными соображениями. Однако почти одновременно началось непонятное паническое отступление из Вана и Маназкерта до российских границ. Это движение так и осталось загадкой, никто не видел реальных, верных и серьезных оснований, поэтому оно для всех было сомнительным, осуществленным с какой-то задней мыслью. Отступление было неожиданным: в Ване о нем объявили 16 июля, у людей оставалось всего несколько часов. И своей неожиданностью, поспешностью движение стало губительным для той части армянского народа, которая не подверглась резне в захваченных русскими местах.

Каждый несчастный, способный двигаться, побежал за отступающим войском, голый и босой, голодный и полный ужаса. Никакого внимания со стороны командиров войск к этому обессиленному множеству людей, вставшему на путь своих мучений. Некому было им помочь, им даже не разрешали обойти войско. И поневоле в памяти появляется более малочисленная отступающая русская армия летом 1877 года в Алашкертской долине. Практически с трех сторон окруженная врагами, она все же уводила с собой 5000 семей беженцев-армян, и ее пожилой командир Тер-Гукасов не двигался с места, пока не отправлял вперед последнюю телегу с беженцами. Теперь настало время Юденича. И только 100 тысяч беженцев вошли в Игдир. Здесь, в Араратской стране, косить ряды беженцев стали тиф, голод и сотни других врагов. Армяне Турции погибали.

Почти через две недели после этого отступления российские войска вдруг снова пошли вперед к Вану и Маназкерту, практически не наткнувшись на сопротивление. Так зачем нужны были эти отступления и движения вперед? Во время отступления распространились слухи, что новые турецкие дивизии нигде не появлялись. У армян начало создаваться впечатление, что все это отступление было намеренным, без вынужденной причины, осуществленным для того, чтобы армяне оказались в подобной ситуации.

«В нашей голове, – говорилось в отмеченном документе, – не укладывается такая дикая мысль. Но вместо нее в нас все глубже закрепляется другая: о нас совершенно не думают, не считаются с нашим положением, хладнокровно и безразлично приносят нас в жертву подлинным или вымышленным, большим или маленьким военно-научным соображениям. Мы для России пустое место.

Настало время, чтобы мы говорили громко и открыто. Вокруг закрепляется атмосфера подозрения и смятения. Мы больше не можем оставаться в неведении, жить предположениями и догадками, переходить от надежд к страху и наоборот. Нам нужна правда. Перед нами, теми, кто взял в свои руки инициативу поставить народ на ноги, организовать и вести его в определенном направлении, в эти минуты стоит страшный вопрос: правильно ли мы поступили? Не совершили ли большого преступления, завладев доверием народа, наставив его на путь, на который, возможно, ему не стоит ступать».

Ответ на эти вопросы был ясен и в минуту, когда они задавались. Поздно было опомниться. Большое преступление было совершено. Армян Турции больше не было, не было и Армянского вопроса.

Теперь русские продвигали другие интересы»...

http://www.epress.am
Таронеци
“Если б не армяне, иностранцы прибрали бы к рукам всю бакинскую нефтяную промышленность...”

Архив

110 лет назад, в феврале и августе 1905 года, в Баку произошли события, надолго определившие отношения между армянами и азербайджанцами, которые были известны миру как татары. Столкновения двух этносов трансформировались в резню армян, разграбление их домов, магазинов и предприятий. К этим страницам истории обратился итальянский дипломат, журналист и путешественник Луиджи ВИЛЛАРИ (1876-1959).

В мятежные годы начала ХХ века он побывал на Кавказе и отметил, что татарская интеллигенция является “неистово антиармянской и пользуется поддержкой правительства, видящего в ней противовес национальным и социалистическим устремлениям армян”. В 1906 году Л.Виллари издал в Лондоне книгу “Огонь и меч на Кавказе” — непредвзятый и серьезный анализ бакинской трагедии. Книга Виллари мало кому известна, кроме специалистов. Недавно она была вновь переиздана в переводе Карена Вртанесяна. Публикуем отрывки из этой весьма примечательной книги....Мое первое впечатление от Баку было крайне мрачным. Серые, унылые, плохо вымощенные улицы, покрытые толстым слоем пыли. Прохожих очень мало, зато патрули попадаются на каждом шагу. Дома из серого камня или глины, окна закрыты ставнями. Время от времени можно встретить более внушительные здания — это особняки нефтяных королей и офисы различных компаний. На одной-двух улицах есть красиво оформленные магазины, дальше снова жалкие татарские. Группы татар и армян сердито и возбужденно жестикулируют, в подворотне видна кучка вооруженных людей, чуть дальше стоит казачий патруль с ружьями наперевес. Над городом нависли ожидание и тревога, впереди маячат новые события, новые ужасы, которые, возможно, превзойдут прежние.

Баку во всех отношениях уникальный город. Его внешний облик и прошлое, его богатство и природные условия, характерные черты его жителей составляют набор одновременно чудесный и жутковатый, очаровательный и отталкивающий. Город расположен на холмах при обширной, удобной бухте. Сверху на склонах старые татарские и персидские кварталы — настоящий лабиринт извилистых узких улочек и ветхих полуразвалившихся домов. Есть также остатки старой персидской крепости, ханский дворец, украшенный красивым восточным орнаментом, древняя крепостная стена, несколько живописных мечетей и бань. Татарский базар зажат в узком пространстве, здесь полно лавочек и магазинчиков классического восточного типа, который остается неизменным от Боснии до Индии. Здесь же остатки византийских и арабских оборонительных сооружений. Прямо перед крепостью возвышается странная башня высотой в 150 футов, рядом остатки стен выступают из воды у самого берега моря.

При своем огромном богатстве Баку один из самых неустроенных городов в мире. Уличное освещение недостаточно, конка находится в жалком состоянии, антисанитария ужасная, в центре много пустырей, питьевую воду получают только за счет дистилляции морской. Окрестности Баку исключительно пустынны, здесь не растут ни деревья, ни трава. Апшеронский полуостров выдается на восток, здесь расположен Черный город с нефтеочистными сооружениями. Неподалеку — нефтяные поля в Балаханах, Сабунчах и Раманах, скважины в Биби-Эйбате расположены восточнее самого города.

Баку очень древний город. Говорят, он был основан в шестом веке и быстро приобрел значение центра торговли. Это лучший порт на Каспии и лучший транзитный пункт для связи с Персией и Центральной Азией. Византийские греки, арабы, персы, татары и русские правили в Баку в разные времена, но самое длительное персидское господство оставило самый глубокий след. Еще в давние времена были известны местные запасы нефти и природного газа — о них часто упоминают средневековые авторы. Вечно горящие, бьющие из-под земли факелы почитались огнепоклонниками. Вся история города представляет собой непрерывную цепь кровавой вражды и побоищ. В XVI-XVII веках в Баку, как и во всем Восточном Закавказье, правили татарские ханы, вассалы Персии. Петр Великий жаждал прибрать его к рукам из-за выгодного для торговли положения и природных богатств. В 1722 году он направил экспедицию из Астрахани для захвата Дербента, на следующий год русские заняли и Баку. Были сделаны попытки добычи нефти, вырыто пятьдесят колодцев, но работы велись на примитивном уровне.

Армянские поселения уже существовали в Ширванской провинции, после русской оккупации их число увеличилось. В 1735 году при императрице Анне Баку был возвращен Персии и находился под властью шаха до 1806 года, когда город окончательно вошел в состав Российской империи. Нефтяная промышленность развивалась здесь вначале медленно, затем, в последние двадцать лет, поразительно быстрыми темпами. В 1858 году была предпринята попытка получить очищенную нефть из нефти-сырца, в 1863 армянин Меликов построил первое очистное сооружение. Первопроходцами нефтяной индустрии были армяне, хотя русские и иностранцы вскоре нахлынули в Баку в большом количестве. В 1871 году пробурили первую скважину, с тех пор новый метод добычи восторжествовал над прежним. Через два года забил первый нефтяной фонтан, за ним последовали другие. Фонтан Орбелова (1877-81) достигал высоты в 200 футов и выдавал миллион пудов сырой нефти в неделю, фонтан Манташева, забивший в 1881 году, оказался в два раза выше. Общий объем добычи бакинских нефтяных месторождений возрос с 25 миллионов пудов в 1880 году до 615 миллионов пудов в 1904-м. В настоящее время инвестиции в нефтедобычу колеблются между 30 и 40 миллионами фунтов стерлингов, из них почти 8 миллионов — английский капитал. Развитие нефтяной индустрии превратило Баку в один из главных промышленных центров России и, можно сказать, всего мира.

Рост отрасли обеспечивается главным образом благодаря иностранному капиталу. Можно с уверенностью сказать, что Баку в значительной степени нерусское предприятие. Среди наиболее крупных фирм стоит упомянуть “Братья Нобель” (шведы, принявшие российское гражданство), “Каспийскую и черноморскую нефтеторговую компанию” (семейство Ротшильд). Великобританию в этом списке представляют “Российская компания нефти и жидкого топлива”, “Бакинская российская нефтяная компания”, известная под сокращением “Б.О.Р.Н.”, компания “Шибаев”, “Европейская нефтяная компания”, компания “Биби-Эйбат”. Армянский капитал представлен компаниями “Манташев”, “Московско-Кавказская”, “Арамазд” и “Каспийской компанией” Гукасова. Русский капитал — это “Бакинская нефтепромышленная компания”, “Российская нефтяная компания” и “Российская нефтепромышленная компания”. Финансовые вложения в отрасль крайне рискованны. Бурение скважины — очень дорогая операция стоимостью до 10 тысяч фунтов и более, а в результате можно не получить ни капли нефти. Огромные состояния приобретаются и теряются за пару недель.

Бакинская торговля, особенно морские перевозки, целиком находится в руках татар. Известный богач Тагиев, сделавший себе состояние на продаже участка нефтеносной земли, владеет целым пароходным флотом. Ростовщики тоже исключительно татары. Однако, несмотря на богатство и предприимчивость некоторых из них, подавляющее большинство пребывает в варварском состоянии. Своим развитием Баку прежде всего обязан армянам — они были первыми в широкомасштабной разработке нефтяных месторождений современными методами, они составляют значительную часть квалифицированных рабочих, а также управляющих, инженеров и капиталистов. Благодаря крупным британским инвестициям несколько англичан и других иностранцев занимают в отрасли видное положение. Черную работу выполняют татары, лезгины и персы, квалифицированную — армяне и русские, управление сосредоточено в руках армян, русских и иностранцев.Соперничество между армянами и татарами в Баку имеет давнюю историю и отличается от общего характера вражды этих народов в остальных частях Кавказа. Татары всегда считали Баку своим городом. Татарские ханы властвовали здесь веками, значительное большинство населения провинции составляют татары, и общий облик региона вплоть до недавнего наплыва иностранцев был преимущественно татарским и мусульманским. Однако армяне, более образованные, сообразительные и напористые, постепенно приобретали в городе все большее влияние, тесня при этом татар. Есть всего две небольшие татарские нефтяные компании, хотя многие татары проявляют интерес к отрасли. В Баку, где армяне находятся в меньшинстве, они преобладают в городском совете, тем более что закон запрещает нехристианам иметь больше половины мест в органах местного самоуправления. Армяне успешно конкурируют даже с иностранцами. Хотя армянский капитал составляет в отрасли всего 35%, пять из семи членов “Съезда” (“Совета производителей нефти”) армяне по национальности. Татар нет не только в “Совете производителей”, но и в Комитете фондовой биржи.За время пребывания в Баку меня чрезвычайно поразило ожесточение иностранцев против армян, кроме двух-трех случаев, их симпатии целиком были на стороне татар. Признаюсь, такое единодушие произвело на меня впечатление. Приехав на Кавказ без всякой предвзятости, я уже начал склоняться к мысли, что страдания армян сильно преувеличены европейской прессой, а на татар она напрасно клевещет. Агаев, которого я навестил, убедительно доказывал правоту татар, тогда как англичане, русские и прочие сторонние наблюдатели были почти единодушны в своем осуждении армян. Даже простые русские солдаты и полицейские на вопрос, кто виноват в беспорядках, отвечали без тени сомнения: “Армяне”.

Там, где расовая и религиозная вражда раскалилась добела, трудно сразу взвесить все “за” и “против”. Волей-неволей приходится полагаться на суждения тех, кто хорошо знает край и кажется нейтральным. Но постепенно я приходил к заключению, что иностранцы не столь уж беспристрастны, как кажется поначалу. Не говоря уже об умении мусульман производить впечатление, на позицию иностранных финансистов и предпринимателей влияет их конкуренция с армянами. Если б не армяне, иностранцы прибрали бы к рукам всю бакинскую нефтяную промышленность, вместо этого им приходится иметь дело со способными, энергичными, предприимчивыми соперниками.

Вдобавок армянские рабочие гораздо менее сговорчивы, чем татарские, у них выше требования по оплате труда, питанию, условиям проживания, они требуют для себя бань, читален и т.д., тогда как татары приноравливаются ко всему. С ними можно обращаться как угодно, стоит только добиться расположения их предводителей и местных российских властей. Но с армянами нужна осторожность. Будучи политически более грамотными, чем татары, они гораздо требовательнее. Волнения среди армян в ответ на репрессии властей против их церкви не были впрямую направлены против нефтепромышленников, однако причинили им убытки, создав напряженную атмосферу в городе.

Все вышесказанное объясняет ожесточение иностранцев против армян. Один видный промышленник-англичанин прямо заявил мне, что всех армян необходимо уничтожить. Он обвинял их во всех мыслимых преступлениях, видел в них первопричину всех волнений, источник всякой революционной агитации. Если верить ему, армяне даже покушались на его жизнь. Убедительных доказательств он не представил, из других источников я не смог получить ни одного.

События в Баку не остались без внимания прессы, но освещались они отрывочно и часто недостоверно. Будет полезным изложить их в правильной последовательности. Здешние погромы стали эпизодом кровавой драмы армяно-татарской вражды, при этом февральская резня оказалась первым случаем открытого и крупномасштабного противостояния. Его можно рассматривать как часть борьбы современных идей и азиатского варварства, которая происходит везде на Востоке, в том числе и в России.

В июле 1903 года разразились стачки русских и армянских рабочих на нефтепромыслах. Они имели главным образом экономическую природу, но присутствовала и политическая подоплека, как и в других стачках того же года по всей Российской империи. Началось революционное движение. Несколько буровых вышек было сожжено, и общее положение в Баку стало вызывать беспокойство тогдашнего губернатора генерала Одинцова. В августе для изучения ситуации в город прибыл заместитель министра внутренних дел генерал фон Валь.

Князь Голицын, поглощенный своей антиармянской политикой, несколькими неделями раньше провел конфискацию собственности армянской церкви, и в октябре на его жизнь было совершено покушение. В начале 1904 года представитель грузинской знати князь Накашидзе, который в качестве Эриванского вице-губернатора активно участвовал в конфискации, был переведен на новое место и назначен губернатором Баку. Его прибытие совпало с обострением армяно-татарской вражды. Взрыв казался неминуемым, многие армяне отослали свои семьи из города. В июне 1904 года князь Голицын навсегда покинул Кавказ и отбыл в Санкт-Петербург. К концу года князь Накашидзе был вызван в столицу и после нескольких встреч со своим бывшим начальником вернулся в Баку. Возбуждение и взаимная ненависть в городе нефти усилились, но губернатор ничего не делал для примирения. Наоборот, он постоянно говорил об армяно-татарской резне как о неизбежном событии, открыто поощрял татар и относился к армянам с явным холодком. Когда армянская делегация явилась выразить свои опасения и просить власти о защите, он ответил только одно: “Не стреляйте сами — и никто не станет стрелять в вас”.

Власти постоянно твердили татарам, что армяне замышляют резню мусульман и нужно быть начеку. В начале февраля татарский торговец Касум-бек, совершивший несколько актов насилия над армянскими детьми — девочками и мальчиками, — подвергся нападению и был ранен. Касум-беку удалось убить нападавшего армянина. Арестованный, он пытался бежать, и конвойный, также армянин по национальности, застрелил его. Этот конвойный оказался членом революционного комитета, но армяне отрицали, что именно партийная организация отдала приказ убить Касум-бека. Они утверждали, что солдата склонила к этому семья одного из пострадавших от Касум-бека мальчиков.

Родственник Касум-бека, состоятельный татарин по фамилии Бабаев, решил по татарскому обычаю отомстить. Через несколько дней поблизости от городской церкви он совершил покушение на человека, на которого ему указали как на убийцу Касум-бека. Бабаев промахнулся и в последовавшей затем суматохе был застрелен сам.

Этот случай взволновал весь город. Князь Накашидзе призвал несколько армянских журналистов в свою резиденцию и обратился к ним с длинной речью об опасности резни. Если татары поднимутся, он не сможет защитить армян из-за недостатка войск и ненадежности полиции, большей частью состоящей из самих татар. Один из армян, участников встречи, сообщил мне, что некоторые ее части слово в слово повторились потом в губернаторском рапорте после резни — похоже, Накашидзе заранее предвидел развитие событий. Процессия с телом Бабаева проследовала по татарским кварталам. Если бы князь Накашидзе пожелал предотвратить беспорядки, он бы ее остановил. Вид погибшего привел мусульман в ярость и 19 февраля они начали убивать подряд всех армян. Последние защищались как только могли, но татар, лучше вооруженных, было во много раз больше. Власти никак не реагировали на отчаянные призывы о помощи от армян, осажденных в своих домах. Князь Накашидзе отвечал, что не имеет войск и ничем не в состоянии помочь, хотя на самом деле в его распоряжении было две тысячи человек.

М.Адамов, один из богатейших армян Баку, трое суток провел в осаде в собственном доме. Будучи первоклассным стрелком, он собственноручно убил нескольких нападавших, прежде чем сам погиб вместе с сыном. Ворвавшись внутрь, татары перерезали всех обитателей и подожгли дом. Такая же судьба постигла Лалаева, другого богатого армянина, который защищался до тех пор, пока не закончились боеприпасы, после чего все домочадцы были убиты, а дом сожжен. На его обращения о помощи губернатор не дал никакого ответа, зато лично прибыл на место, как только все было кончено. Только на четвертый день, когда исчерпались силы и нападавших, и обороняющихся, погром прекратился и воцарилось относительное затишье. Убито было от трехсот до четырехсот человек (по официальным данным 218 армян и 126 татар).

Несколько месяцев прошли сравнительно спокойно, хотя случались отдельные убийства. Обе стороны вооружались, армяне более активно. Убедившись во враждебном отношении властей, они поняли, что могут рассчитывать лишь на самих себя. Революционный комитет проявил большое усердие в сборе денег как с армян, так и с зарубежных фирм, которые подвергались шантажу и угрозам. Оружие и взрывчатка нелегально доставлялись из Москвы. Татары, чувствуя покровительство властей, не предпринимали такой активности. Официальное расследование беспорядков было поручено сенатору Кузминскому, но его выводы были напечатаны только в начале этого года, и никто из виновных не был наказан. Армяне взяли дело мщения в свои руки, и 24 мая князь Накашидзе погиб от взрыва бомбы. Его вина в бакинских событиях в любом случае не подлежит сомнению. Ответственность Голицына под вопросом — князь покинул Кавказ несколькими месяцами раньше беспорядков в Баку, однако они, безусловно, стали прямым следствием его политики. Возможно, князь Накашидзе получил от него наставления во время своей поездки в столицу.

После убийства князя Накашидзе было объявлено чрезвычайное положение, генерал-губернатором стал генерал Фадеев, некогда отличившийся при взятии Карса. Новый наместник Кавказа князь Воронцов-Дашков был более расположен к армянам, чем его предшественник, права армянской церкви на собственность были восстановлены. Однако служащие низшего ранга и полицейские чины остались в большинстве своем креатурами Голицына, и власти Баку по-прежнему отказывались признавать ситуацию взрывоопасной. Всего за несколько дней до сентябрьской вспышки насилия было роздано около 16 тысяч разрешений на ношение оружия за подписью генерала Фадеева. Когда комитет нефтепромышленников обратился к нему с призывом осознать серьезность положения и предоставить необходимую защиту, его благородие самодовольно ответил, что все обойдется и вообще “все к лучшему в этом лучшем из городов”. Генерала Фадеева не обвиняют в провоцировании второй вспышки насилия или в поощрении татар. Но он не предпринял необходимых мер с тем, чтобы предотвратить беспорядки, хотя личный состав городского гарнизона был увеличен до шести тысяч человек.

Социал-демократы, главным образом из числа русских рабочих, снова начали агитировать в пользу гражданских свобод и улучшения положения рабочего класса. Армянский и Социалистический комитеты работали раздельно, но оба желали установления конституционной власти. Армянские рабочие, как и социал-демократы, выдвигали экономические требования, хотя их комитеты были прежде всего политическими. В конце августа состоялась стачка в трамвайном депо, и движение встало на несколько дней. Татарский и армянский кварталы были, как я уже говорил, разделены рядом опустевших домов, Баку превратился в два военных лагеря. Перестрелка усиливалась, несколько домов было подожжено. Тем не менее в самом городе благодаря генералу Фадееву так и не произошло ничего серьезного. Подчиненные ему войска не позволили прорваться в город сельским татарам, которые в большом числе скопились на окраинах.

Гораздо хуже складывалась ситуация на нефтепромыслах. Как только распространились слухи о стычках в Баку, большие массы татар направились вместе со своими предводителями в сторону Балаханов и Раманов, где к ним присоединились сельские жители. В ожидании нападения армяне заняли оборонительные позиции. За ночь татары подожгли нефтепромыслы в Балаханах и Раманах, принадлежащие армянским компаниям. Вскоре нефтеносные месторождения накрыло облако дыма, языки пламени рвались вверх от горящих вышек. Отчаянная борьба завязывалась всюду, где сталкивались татары и армяне, однако первым пришлось гораздо тяжелей, чем в феврале. Нападение на Общество нефтепромышленников было отбито с потерями, многие татары были застрелены казаками на промысле “Ватан”. Пятого числа меньшие по масштабам бои происходили возле Сабунчинского госпиталя, где находилось около двух тысяч армян и некоторое число казаков. Некоторые армяне, застигнутые врасплох, пытались скрыться, но были пойманы татарами и разрезаны на куски. Часть из них покинула укрытия в ответ на обещание сохранить им жизнь, все тут же были жестоко убиты. На промыслах Меликова несколько армян заперлись в здании, но татары облили его керосином и подожгли. Не щадили никого, невзирая на возраст или пол.Между тем перестрелки и поджоги начались на приисках в Биби-Эйбате. Промыслы Питоева, Манташева и других армян сгорели дотла, ущерб был нанесен и собственности английских компаний “Олеум” и “Б.О.Р.Н.”. Водонапорные сооружения тоже горели, поэтому погасить пламя не было никакой возможности, отряды казаков и моряков Каспийской флотилии не в состоянии были сдерживать татар. У берега появилось несколько судов, набитых вооруженными татарами. По слухам, один из этих кораблей прибыл с территории Персии. Однако в большинстве случаев высадиться татарам не позволили. Жертв в Биби-Эйбате оказалось гораздо меньше, чем в Балаханах, убито было несколько армян, но большинству удалось спастись. Наконец прибыли армейские подкрепления из Тифлиса и Ростова, артиллерийские орудия разместили на позициях как в районе нефтепромыслов, так и в городе. Армия действовала энергично к большому неудовольствию татар, которые надеялись на ее поддержку или по крайней мере невмешательство. Генерал-губернатор выпустил предупреждение — в случае если из какого-либо здания будет открыт огонь, его разрушат артиллерийским обстрелом. Такими методами порядок был постепенно восстановлен, хотя возбуждение было по-прежнему велико и многие сомневались — не предвещает ли затишье новую бурю. Общее число жертв достигло 600, и счет продолжал непрерывно возрастать даже после относительной разрядки ситуации. Как обычно, власти допустили множество ошибок, которые скорее увеличили, чем снизили напряженность. Во время беспорядков обнаружилась неспособность власти реально контролировать ситуацию, она могла только молить бога о примирении враждующих сторон. Власть ожидала, что татары и армяне сами договорятся о мире, а она будет всего лишь контролировать честное соблюдение “правил игры”. Однако она очень редко могла наказать нарушителей соглашений, поэтому общественный порядок зависел от желания двух народов.

К моменту моего появления в Баку в местах пожаров выгорело все, что могло гореть, перестрелки прекратились. Около десяти тысяч солдат находились в городе и окрестностях, все ожидали прибытия новых подразделений. Никому не разрешалось находиться на улице после восьми вечера, однако каждую ночь слышались выстрелы и каждое утро находили новые трупы. Некоторые из нефтепромышленников хотели восстановить добычу, но в ситуации, чреватой риском, это оказалось невозможным. Армяне не решались возобновить работу из опасений перед татарами, татары — из опасений перед армянами. Многие русские и персидские рабочие в страхе разбежались, оставшиеся отказывались возвращаться на промыслы, пока их безопасность не будет должным образом обеспечена. Как армянский, так и русский комитеты призывали в своих прокламациях не возобновлять работу без гарантий жизни рабочих и улучшения бытовых условий. Армянский комитет угрожал смертью всем управляющим, которые попытаются организовать работу, не выполнив предъявленные требования. Английские бизнесмены были особенно озлоблены этим, один из них обвинил самих армянских нефтедобытчиков в организации угроз — не имея возможности начать работу, они будто бы препятствуют иностранным конкурентам получить преимущество. Я не мог получить свидетельств в пользу этих нелепых обвинений. С другой стороны, армянская газета “Баку” выдвигала столь же дикие обвинения против англичан, которые будто бы выдавали своих армянских служащих в руки татар под угрозой сожжения промыслов. Каждый день возникало новое возбуждение умов, митинговали революционные и рабочие комитеты, воздух был насыщен угрозами, взаимными обвинениями, дикими слухами. Совершались аресты, обнаруживались бомбы, появлялись грозные прокламации и резкие статьи в газетах “Баку” и “Каспий”. В результате среди населения не утихала паника.

Всего из 200 нефтяных вышек Биби-Эйбата было уничтожено 118, большинство других производственных строений превратилось в груды почернелых руин. Однако при детальном рассмотрении убытки оказались не так велики, как их оценивали поначалу. В самых первых сообщениях приводилась цифра в 15 миллионов фунтов стерлингов, затем она стала снижаться до десяти миллионов, пяти, трех... Теперь наиболее достоверной представляется цифра в 2-2,5 миллиона. Вся отрасль оказалась отброшенной назад, только радикальные меры снова поставят нефтедобычу на нормальную основу.

Отдел политики
Источник
Дзокка
«Тов. Ленин, я вчера узнал, что Чичерин действительно послал какое–то дурацкое провокационное требование об очищении Вана, Муша и Битлиса (турецкие провинции) в пользу Армении.Это армянское империалистическое требование не может быть нашим требованием, нужно запретить Чичерину посылку нот туркам под диктовку националистической настроенности армян.

Сталин.».

12/11–1921г.

ЦПА ИМЛ ЦК КПСС, ф.3 (Сталин).
Оп. 1, ед. хр. 52–14, ЛИСТ 2.
http://lev-dmitrich.livejournal.com/388026.html
TITANIC
http://kremlinpress.ru/news/politika/armya...rodnyy-pasport/ Кто-нибудь знает, о чем идет речь? Кто это делает и зачем?
Таронеци
Это какая-то очередная кремлёвская хрень. Пошли они в задницу!
Таронеци
В то время, как в нормальных странах армяне имеют своё телевидение
Вот скоро запустится ещё один канал онлайн телевидения. Следите http://geopolitical.tv/
Впрочем, можете не следить, как заработает, я скажу smile.gif
И только в России армянам раздают геополитически важные бумажки.
Erord Mas
на ублюдка Шаманова, героя России есть какой-нибудь компромат в виде его признаний или фото- ,кино- документов?

вот чем эта мразь Шаманов,который в России считается примером доблести и героизма лучше Сафарова и чем тогда Россия в этом отношении отличается от Азербайджана?
Таронеци
Я не в курсе насчёт компромата, никогда не увлекался. Но фактов достаточно приведено в теме о "Кольце".
Erord Mas
Цитата(Таронеци @ 6.11.2015, 10:40) *
Я не в курсе насчёт компромата, никогда не увлекался. Но фактов достаточно приведено в теме о "Кольце".


Таронеци джан.тут уместнее напомнить его участие на стороне азеров как раз в 1992 году,когда уже Союза не было и против армянских сил самообороны на мардакертском направлении в мардакертской операции действовали именно РОССИЙСКИЕ ВС под командованием мясника Шаманова.

http://samlib.ru/p/pirog_s_w/shamanovtxt.shtml

если кто то ещё не читал,то советую прочесть воспоминания бывшего посла Ступишина

http://www.e-reading.club/book.php?book=91530

там и о роли проститутки Казимирова всё по делу и о роли России в целом
Таронеци
Цитата(Erord Mas @ 10.11.2015, 12:05) *
Таронеци джан.тут уместнее напомнить его участие на стороне азеров как раз в 1992 году,когда уже Союза не было и против армянских сил самообороны на мардакертском направлении в мардакертской операции действовали именно РОССИЙСКИЕ ВС под командованием мясника Шаманова.

Так уже давно сделано. Ты, вроде, видел. Здесь
Таронеци
ՄԵՆՔ ԵՎ ՄԵՐ ՈԽԵՐԻՄ ԴԱՇՆԱԿԻՑԸ
1804-ի սեպտեմբեր 2 - Գեներալ Ցիցիանովի գլխավորած ռուսական կորպուսը կողոպտեց Սբ․ Էջմիածինը։
1805 թ․ ապրիլ - Մայր տաճարի երկրորդ կողոպուտը գեներալ Նեսվետաեւի կողմից։
1827 թ․ հոկտեմբեր 1-ին հայերի օգնությամբ եւ գործուն աջակցությամբ Երեւանի բերդը պարսիկներից գրաված գեներալ Պասկեւիչը բացահայտ հալածանքներ սկսեց հայ մտավորականների նկատմամբ։
1828-29 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմի օրերին ռուսները Արեւմտահայաստանում կողոպտեցին հայկական բնակավայրերը։
1836 մարտի 11 - Պոլոժենիե։ Նիկոլայ Ա-ի հրամանով սահմանափակվեցին Հայ եկեղեցու իրավունքները։
1840 ապրիլի 10 - Նիկոլայ Ա-ի հրամանով վերացվեց 1828-ի մարտի 21-ին ստեղծված Հայկական մարզը։
1879 թ. Երևանի նահանգապետի կողմից ցարական կառավարությանը ներկայացվող ամենամյա հաշվետվության մեջ շեշտվում է, որ հայկական ծխական դպրոցների մեծ մասը հազիվ թե կարողանա ծառայել որպես լուսավորություն տարածող, եւ «... հետևաբար հայերի կրթական գործը հազիվ թե նպատակահարմար է մասնավոր ձեռքերում թողնել»։
Երեք անգամ՝ 1885, 1897 և 1903 թթ., հայկական դպրոցները փակվեցին: Ցարական կառավարությունը սկսեց վարել բացահայտ ռուսացման քաղաքականություն:
1890-ական թթ․ - աբդուլհամիդյան ջարդերի ժամանակ ցարական կառավարության կողմից բացահայտ աջակցություն սուլթանական կառավարությանը։
1903 հունիսի 12 - Ռուսական կայսրությունում Հայ եկեղեցուն պատկանող գույքի ու կալվածքների բռնագրավման եւ պետականացման մասին օրենքը։
1905-1906՝ ռուսական կառավարության կողմից Այսրկովկասում հրահրված հայ-թաթարական բախումներ ու կոտորածներ։
1912 - հայ մտավորականների պետերբուրգյան դատավարությունը։
1914-1916՝ Կովկասյան ճակատում ռուսական զորքերի միտումնավոր դանդաղ առաջխաղացում եւ անակնկալ նահանջների մարտավարություն, որի արդյունքում թուրքերին հաջողվեց Արեւմտյան Հայաստանում ամբողջությամբ կյանքի կոչել Հայոց ցեղասպանությունը։

1918 մարտի 3 - Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության պայմանագիրը Խորհրդային Ռուսաստանի եւ Քառյակ միության երկրների միջեւ։ Հաշտության 4-րդ հոդվածով եւ ռուս-թուրքական լրացուցիչ համաձայնագրի համաձայն՝ ռուսները Արեւմտյան Հայաստանը ճանաչեցին Օսմանյան կայսրության տարածք։
1920 մայիս - Արցախի բռնազավթումը Կարմիր բանակի ու ադրբեջանական զորամասերի կողմից։
1920 հուլիս-օգոստոս՝ ռուսները բռնազավթեցին Նախիջեւանն ու Զանգեզուրը։
1920 օգոստոս 4 - բոլշեւիկները Գորիսում գնդակահարեցին ՀՀ խորհրդարանի անդամներ Արշակ Շիրինյանին եւ Վահան Խորենուն։
1920 օգոստոսի 24 - «Սրտագին ու անկեղծ բարեկամության» պայմանագիր բոլշեւիկների ու քեմալականների միջեւ։ Արեւմտահայաստանն ու Արեւելահայաստանի մի մասը ճանաչվեցին թուրքական հայրենիքի անբաժան մասը։
1920 սեպտեմբերի 23 - ռուսների դրդմամբ թուրքերը հարձակվեցին ՀՀ-ի վրա։ Սկսվեց հայ-թուրքական պատերազմը։
1920 նոյեմբերի 29 - Կարմիր բանակը ներխուժեց ՀՀ եւ չեղած բանվորա-գյուղացիական ապստամբության անունից Հայաստանը հռչակեց խորհրդային հանրապետություն։
1920 դեկտեմբեր 2 - Հայաստանի խորհրդայնացումը։ Առաջին հանրապետության կործանումը։
1920 դեկտեմբեր - 1921 հունվար՝ հայ մտավորականների եւ հայկական բանակի հրամանատարական կազմի աքսորը։ Մտավորականների կացնահարում Երեւանի բանտերում։
1921 հուլիսի 5 - Կովբյուրոյի որոշմամբ Արցախը նվիրվեց Ադրբեջանին։
1921 մարտի 16-ի Մոսկվայի եւ նույն թվի հոկտեմբերի 13-ի Կարսի չարաբաստիկ պայմանագրերը։ Կարսի եւ Սուրմալուի շրջաններն անցան Թուրքիային, Շարուր-Նախիջեւանը՝ Ադրբեջանին։
1926 - Մոսկվան Հայ եկեղեցուն արգելեց հիշատակի պատարագ մատուցել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին։
1929-1949՝ Հայաստանից աքսորվեցին, բանտերում կտտանքների ենթարկվեցին ու գնդակահարվեցին տասնյակ հազարավոր հայորդիներ։ Մտավորականության կազմակերպված ոչնչացում։
1953 մայիսի 30 - ԽՍՀՄ կառավարության հայտարարությունն այն մասին, որ պաշտոնական Մոսկվան Թուրքիայից հողային պահանջ չունի։
1966-88 - բացահայտ հալածանքների նոր ալիք այլախոհների նկատմամբ։ ԱՄԿ անդամների ձերբակալություն ու աքսոր։
1988 փետրվարի 27-29 - Սումգայիթի ցեղասպանությունը։
1988-1990՝ Մոսկվայի անտարբեր հայացքի ներքո ադրբեջանաբնակ հայության տեղահանում, թալան ու կոտորածներ։
1990 թ հունվար - Բաքվի հայության ջարդերը։
1990-1992՝ Ադրբեջանի ինտենսիվ զինում։
1991 ապրիլ-մայիս՝ ռուս-ադրբեջանական համատեղ իրականացրած «Օղակ» գործողությունը եւ Արցախի տասնյակ հայկական բնակավայրերի ավերածությունները։

(շարունակելի)
Дзокка
Победа новой Турции над … интервентами была бы сопряжена с несравненно большими жертвами или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла Турции и морально и материально. И было бы преступлением, если бы наша нация забыла об этой помощи".

М. Кемаль Ататюрк

Материал по ссылке:

http://www.turkey.mid.ru/20-30gg.html
Таронеци
Ա. Արագո. Ռուսաստանը եւ հայկական ցեղասպանությունըՑավոք, չկարողացանք պարզել հեղինակի ինքնությունը: Եթե մեր ընթերցողներից որեւէ մեկը կարող է մեզ օգնել այդ հարցում, շնորհակալ կլինենք: Hambardzum.am

1915-23 թվերի հայկական ցեղասպանությանը վերաբերող գործերում բացահայտվել է, այն էլ՝ ոչ անհրաժեշտ մակարդակով եւ խորությամբ, միայն Թուրքիայի եւ մասամբ էլ՝ Գերմանիայի ոճրագործությունը։ Այդ ցեղասպանությունը չորս տերությունների՝ Անգլիայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի եւ Թուրքիայի ոճիրն է։ Սակայն առ այսօր բոլորովին չի լուսաբանված Անգլիայի եւ Ռուսաստանի ոճրապարտությունը հայասպանդի մեջ։ Դա հետեւանք է ճիշտ նույն օրինաչափության, որը գործում է մաֆիայի բացահայտման ժամանակ․ նախ բռնվում է մաֆիայի կատարածու անդամը (տվյալ դեպքում՝ Թուրքիան), դրանից հետո՝ նրա անմիջական գործակիցը (տվյալ դեպքում՝ Գերմանիան), այնուհետեւ՝ ոճրագործությունը իրականացնելու հնարավորությունը նախապատրաստողը (տվյալ դեպքում՝ Ռուսաստանը) եւ վերջում մաֆիայի գլխավորը (տվյալ դեպքում՝ Անգլիան)։ Բացի մատնանշված օրինաչափությունից, ցեղասպան տերությունների ոհմակի առ այսօր ոչ լրիվ բացահայտւմը պայմանավորված է եղել նաեւ Անգլիայի նկատմամբ հայ մտաշխարհի ունեցած հոգեբանական պատնեշով, իսկ Ռուսաստանի ոճրապարտության հարցում՝ նաեւ քաղաքական եւ պետական-ահաբեկչական արգելքներով։

* * *

Ռուսաստանը ոչ միայն Թուրքիայի ցամաքային ու ծովային անմիջական ու ահարկու հարեւանն է, որից Թուրքիան հիմնավորապես վախենում էր ու զգուշանում, այլեւ Հայաստանի արեւելյան մասի տիրակալն էր։ Ուստի՝ նրանից վճռականորեն ու մեծապես կախված էր Հայաստանի ոչ միայն քաղաքական բախտի լուծումը, այլեւ՝ առանց նրա համաձայնության ու համագործակցության, Թուրքիայի համար բացարձակապես անհնար էր հայ ժողովրդի նկատմամբ որեւէ բռնության կատարում։ Երեսուն հազար բուլղարների կոտորածը Ռուսաստանը Թուրքիային հատուցել էր տվել Բալկանյան թերակղզու կորստով։ Նույնը Ռուսաստանը միշտ էլ եւ ամեն քայլափոխի ի վիճակի էր անել Հայաստանի համար։ Բայց Ռուսաստանը Արեւելյան Հայաստան էր մտել դեռեւս 1807 թվից՝ Կովկասը ռուսաբնակ գաղութ դարձնելու պատրաստի ծրագրող։ 1813-33 թվերին Ռուսաստանը պատրաստում է Արեւելյան Հայաստանը ռուսաբնակ գաղթավայր դարձնելու առաջին մեծ ծրագիրը։ Հարյուր տասը տարում՝ 1807-1917 թվերին Ռուսաստանը անընդմեջ վարել է այդ ծրագրի իրականացման հետեւողական քաղաքականություն։ 1842 թվից սկսում է ռազմական բնակավայրեր հիմնել Կովկասում եւ Արեւելյան Հայաստանում։ Ռուսաստանը կիրառում էր գաղութացման նաեւ մաքոքային քաղաքականություն՝ կայսրության ազգային մի երկրից հպատակ ժողովրդին բռնահանելով եւ վերաբնակեցնելով մի այլ ազգային երկրում, առաջ բերելու համար ճնշված ժողովուրդների միջեւ արհեստական թշնամություն, ամբողջ ժամանակ նրանց նկատմամբ գործելով «բաժանիր եւ տիրիր» սկզբունքով, իսկ տեղահանվածների հողերի վրա ռուսներ բնակեցնելով։ Այդպես Կովկասում հայտնվում են մոլդավացիների, լիտվացիներ, էստերի եւ այլ ժողովուրդների գաղութներ։

1840 թվից վարչաքաղաքական նոր բաժանման պատրվակով Ռուսաստանը վերացնում է հայ ժողովրդի նույնիսկ անունը ռուսական պաշտոնական լեզվից՝ «Հայկական մարզի» փոխարեն վարչաքաղաքական նոր միավորները կոչելով նահանգային կենտրոնների անուններով։ Ընդ որում, վարչական նոր բաժանումը Ռուսաստանը միտումնավոր անում է այնպես, որ Կովկասի բոլոր նահանգներն էլ լինեն ազգայնապես խառը, որով մանրատում-տրոհում է արեւելահայերի հավաքականությունը։ Ռուսաստանը դա անում է հայակործան հատուկ նպատակով՝ խաթարելու Արեւելյան Հայաստանում հայկական պետության առաջացման քաղաքական հնարավորությունը։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ռուսաստանը բռնապոկում է Արցախը Հայկական մարզից եւ խցկում այսպես կոչված Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ, իսկ Լոռին եւ նրանից հյուսիս գտնվող հայկական շրջանները՝ Թիֆլիսի նահանգի մեջ։ Նույն ժամանակից Ռուսաստանը արգելում է հայերի ազգանունների հայկական ձեւը գործածել․ դա հայ ազգի ձուլման առաջին աստիճանն էր։ Ռուսաստանը ձեռնարկում է հայ ժողովրդի անարյուն կամ սպիտակ ցեղասպանություն։

1860-ական թվերի սկզբից սկսված հայ ժողովրդի ազգային ինքնագիտակցության ընդհանուր զարթոնքը եւ ազատագրական շարժումը Ռուսաստանը դիմավորում է խորին թշնամությամբ, քանի որ վերջնականապես համոզվում է, որ իր անթվակիր պատմության ընթացքում ոչ մի ազգի հետ ձուլվելու ցանկություն չունեցած հայ ազգը ցանկություն չունի եւ կտրականապես դեմ է նաեւ ռուսանալու։ Այնինչ ռուսական հայեցակետով՝ այն բանի դիմաց, որ Արեւելյան Հայաստանում պարսկական բարբարոսական լուծը Ռուսաստանը փոխարինել էր վելիկոռուսական կիսաբարբարոսական լծով՝ հայ ազգը պարտավոր էր ռուսանալ։

Բայց մինչեւ 1877-78 թվերի ռուս-թուրքական պատերազմը, քանի որ Ռուսաստանի համար մշուշապատ էր ամբողջ Հայաստանի նվաճման կարելիությունը՝ մշուշապատ էր նաեւ այդ երկրի անդրեածին տիրոջ՝ հայ ազգի նկատմամբ ամբողջապես բռնելիք դիրքի հարցը։

Իսկ երբ 1877-78 թվերի պատերազմով ակնհայտ է դառնում Ռուսաստանի համար, որ այդուհետեւ նվաճելու հերթը անմիջաբար հասել է Արեւմտյան Հայաստանին՝ ծագում է նաեւ ամբողջապես հայ ազգի նկատմամբ բռնելիք դիրքի հարցը։ Եվ մինչ հայ ազգը փափագում էր Ռուսաստանի օգնությամբ թուրքական լծի տապալումը սկիզբ դարձնել Հայաստանի քաղաքական անկախության, Ռուսաստանը ձգտում էր Հայաստանը վերածել ռուսական պրովինցիայի, ըստ «նվաճել Արեւելքը» ծրագրային քաղաքականության։ Այդ հայակործան քաղաքականությունը հայելացել է արդեն 1853 թվի փետրվարի 22-ի՝ Նիկոլայ 1-ի հայտարարության մեջ․ «Ես երբեք թույլ չեմ տա Թուրքիայի տրոհումը մանր հանրապետությունների․․․ Քան թե հաշտվել այդպիսի հնարավորություններից մեկի հետ՝ ես ավելի վաղ պատերազմ կսկսեմ եւ կվարեմ այն, քանի դեռ կունենամ գոնե մեկ զինվոր․․․»։

Հայկական եւ ռուսական նպատակներն, այդպիսով, տրամագծորեն հակամետ էին եւ հակընդդեմ։ Հայ ժողովուրդը թուրքական ռասայական լծի թոթափման մեջ դնում էր արմատական իմաստ, այն է՝ ազգային-ազատագրության խնդրի վերջնական լուծում, այնինչ Ռուսաստանը հետապնդում էր միայն թուրքական վայրագ լուծը Հայաստանում վելիկոռուսական «քաղաքակիրթ» լծով փոխարինելու նպատակ, որպեսզի՝ 1. Հայաստանը դարձնի ռուսաբնակ-կազակային երկրամաս եւ այդպիսով՝ 2. Հայաստանը դարձնի ցատկահարթակ դեպի Միջագետք, Արաբիա, Պարսկաստան եւ Հնդկաստան ոստնելու համար։ Ռուսաստանը ձգտում էր Հայաստանում հիմնել Արարատյան եւ Եփրատյան կազակություններ, որոնք պետք է ոչ միայն Հայաստանը ընդմիշտ բռնակցված պահեին Ռուսաստանին, այն է՝ Հայաստանի վրա հիմնեին ռուսական մարզեր, այլեւ՝ Ասիայում հետագա նվաճումների հիմք լինեին ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին նման հիմք էին եղել նվաճումների համար Դոնի, Կուբանի եւ ուրալյան կազակությունները։ Հայ ազգը իր մեծ պատմությամբ եւ անձուլելի ինքնությամբ սեպ էր Ռուսաստանի այդ աշխարհակալ ձգտումի իրագործման դեմ։ Այդպիսի ժողովուրդ ունեցող երկրի նվաճումը ռուսական տեսանկյունով հեռանկարային չէր կարող լինել։ Դա լրացվում է Բեռլինի վեհաժողովի շրջանում (1878թ․) Անգլիայի ներշնչումով, թե՝ քանի դեռ Ռուսաստանը համակողմանի չի յուրացրել Կովկասը՝ չպետք է ամբողջ Հայաստանը նվաճելու մասին մտածի։ Եվ Կովկասը յուրացնելու համար Ռուսաստանը ձեռնարկում է ամենից առաջ արեւելահայության ազգային գոյությունը բացառող քաղաքականություն, ինչը լիովին համապատասխանում է նաեւ Թուրքիայի շահերին։ Այդպիսով, իրենց արանքում գտնվող Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը համընկնում էին։ Հայ ժողովրդի դեմ Ռուսաստանը ստանձնում է Թուրքիայի պահապանի պաշտոնը եւ հանդես գալիս ազգային-ազատագրական հայկական շարժումները խեղդողի դերում։ Չբավարարվելով արեւմտահայության ազատագրական պայքարի դահճապետությամբ, Ռուսաստանն ինքն էլ հակահայ արշավ է սկսում իր կայսրության մեջ։ Արդեն 1883 թվին Ռուսաստանը գործողության է դնում «Հայաստանը՝ առանց հայերի» ծրագրի առաջին տարբերակը։ Արգելվում են հայկական դպրոցները եւ նույնիսկ «Հայաստան» անունը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի հետ դաշնակցած եւ համաձայնեցված կերպով նույնը կատարում է Թուրքիան իր սահմաններում։ Երկու հարեւան կայսրությունները միաժամանակ եւ համատեղ սկսում են ոչնչացման չհայտարարված պատերազմ իրենց լծի տակ տառապող հայ ազգի դեմ։ Ռուսաստանում բոլոր հայերը վարչական կարգով վտարվում են ծառայությունից եւ պետական հիմնարկներից, իսկ հայկական մարզերում որեւէ ասպարեզում ոչ մի հայ չպիտի պաշտոնավարեր։ Ծայր է առնում Արեւելյան Հայաստանը եւ ռուսաստանյան բոլոր հայկական գաղութները միմիայն այլազգի եւ հատկապես հայատյաց պաշտոնյաներով հեղեղելու քաղաքականությունը։ Արգելվում է մեծ եւ գեղեցիկ տներ, պալատներ եւ արդյունաբերական ձեռնարկություններ հիմնել Երեւանում եւ բոլոր հայկական կենտրոններում ու մարզերում։ Դրամատեր եւ ընդհանրապես բոլոր կարող հայերը նշանավոր կառույցներ պիտի կատարեին առաջին հերթին Կովկասի փոխարքայության կենտրոն Թիֆլիսում, իսկ այնուհետեւ՝ այլ ոչ հայկական քաղաքներում։ Նշանավոր հայերը, որոնք մտակարողությամբ կարող էին արգելք լինել ռուսական հայակործան ծրագրի իրագործմանը՝ ոչնչացվում են։ Ռուսաստանի հակահայ գիծը մշտապես քաջալերում է Թուրքիային, որը հայ ժողովրդի կյանքը միաժամանակ դժոխք է դարձնում Արեւմտյան Հայաստանում՝ Ռուսաստանի նվաճած լեռնային Կովկասից տեղահանված մահմեդական ցեղերով։ Ռուսաստանի ծավալման գոհ այդ ցեղերը 1853-56 թվերի Արեւելյան պատերազմի շրջանից Թուրքիայի ձեռքին դառնում են կամակատար գործիք իրենց բախտակից հայ ժողովրդի դեմ։ Նրանց զանգվածային արտաքսումը Կովկասից դառնում է ելակետ եւ ակունք հայ ժողովրդի նոր ողբերգության Արեւմտյան Հայաստանում, որտեղ Թուրքիան նրանց օգտագործում է հայ ժողովրդին հակակշիռ մահմեդական տարր ստեղծելու եւ նրանով հայերին իրենց պատմական հայրենիքից դուրս մղելու եւ ոչնչացնելու համար։ Ամենից առաջ հենց այդ նպատակին էր ծառայում բնակչության «փոխանակման» ռուս-թուրքական համաձայնությունը՝ սկսած 1860-ական թվերի առաջին կեսից։ Երկու գիշատիչ հարեւան տերությունները հիանալի համագործակցում էին իրենց հպատակ ժողովուրդներին միմյանց դեմ թշնամացնելու եւ օգտագործելու ասպարեզում։ 1894 թվին այդ տերությունների փոխըմբռնումը հասնում է այնտեղ, որ թուրքական բռնապետը ռուսական դեսպանից է խորհուրդ հարցնում հայկական ազատագրական պայքարը ճնշելու մասին, եւ վերջինը քաջալերում ու խորհուրդ է տալիս սուլթանին՝ կոտորել ու դարձյալ կոտորել հայերին։ 19-րդ դարի ամբողջ ընթացքում Թուրքիան մշտական դիվանագիտական եւ քաղաքական օգնություն էր ստանում հայ ժողովրդի դեմ, բայց սա առաջին դեպքն է, երբ նրանցից մեկը, ընդ որում Թուրքիայի ամենաուժեղ անմիջական հարեւանը առանց դիվանագիտական որեւէ դարձվածքաբանության ուղղակի եւ շիտակ կոչ էր անում Թուրքիային՝ առանց վախի կոտորել հայ ժողովրդին։ Այդպիսով, Թուրքիայի համար վերջնականապես պարզ է դառնում, որ հայասպանության համար իրենից ոչ միայն որեւիցե հաշիվ Ռուսաստանը չի պահանջի, այլեւ՝ նրա իրենից հենց հայ ժողովրդի ոչնչացումն է պահանջում։ Իրար թշնամի երկու տերությունների հակամարտ շահերը համընկնում են Հայաստանի նկատմամբ․ մեկն ուզում էր Հայաստանի վրա թուրքական ցեղային տարածք ստեղծել, մյուսը՝ ռուսական։ Երկուսի դեմ էլ խոչընդոտը հայ ժողովուրդն էր, որպես Հայաստանի նախաբնիկ տեր։ Ուստի երկուսն էլ, թեկուզ հակոտնյա եւ նույնիսկ հակամարտ դիրքերից դրսեւորվող շահին համապատասխանում էր միեւնույնը՝ հայ ժողովրդի ոչնչացումը։ Ուստի սուլթանն իր կարգին ու ցարն իր կարգին՝ երկուսն էլ դավանում էին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լոբանով-Ռոստովսկու ճիվաղամիտ «Հայաստանը՝ առանց հայերի» գաղափարը։ Թուրքիան ձգտում էր դրան, որպեսզի Հայաստանի ազատագրումն արգելի եւ այն յուրացնի, Ռուսաստանը ձգտում էր նույնին՝ Արեւելյան Հայաստանի ազատագրումն արգելելու եւ այն հաշվարկից ելնելով, որ իրենից ավելի թույլ Թուրքիայից առանց հայերի օգնության անհրաժեշտության էլ ինքը անպայման կնվաճի Հայաստանը։ Ուստի նա ձգտում էր հասնելու հայ ժողովրդի ոչնչացման արդեն նախքան Հայաստանի նվաճումը կամ առնվազն գոնե այդ նվաճման հետ զուգահեռ, որպեսզի Հայաստանը գրավելով՝ անարգել սեփականացնի այն, իբրեւ տեր չունեցող դատարկ տարածք։ Հենց այդ հիմքի վրա Ռուսաստանը դաշն էր կապել Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ թե թղթի, այլ սրտի դաշինք էր․ երկու կայսրությունների հայակործան ստրակցությունը այնքան կատարյալ էր, որ հակահայկական դաշինքին գրավոր պարտականության ձեւակերպում տալու կարիքը նույնիսկ ավելորդ էր, քանի որ առանց դրան էլ նրանց սրտերը մեկ էին։

Այդպիսով՝ հայ ազգի մեծագույն դժբախտությունն այն էր, որ նա պատմության ընթացքում խորին անհեռատեսությամբ թույլ էր տվել իրեն ընկնելու թուրքական Սցիլլա վիշապի եւ ռուսական Քարիբդա հրեշի արանքը։ Նրանց հայակործան հոգեդաշինքի ձեւավորման ժամանակից էլ սկիզբ է առնում արմենոցիդի ժամանակաշրջանը չորս մոլագար էտապներով՝ 1895-97, 1905-07 եւ 1915-23 թթ․։ Թուրքիան Աբդուլ Համիդի տապալման եւ Ռուսաստանը Բոսնիայի ճգնաժամի ու իրենց համար այլանպաստ ժամանակահատվածներում կարիք են զգացել հայերի նկատմամբ խաղարկելու հանդուրժողականություն, առանց սակայն Հայաստանի հարցում իրենց նպատակների ստրատեգիական փոփոխության։ Բալկանյան պատերազմի շրջանի Թուրքիան վերստին առօրյա գործնական խնդիր է դարձնում հայ ժողովրդի ոչնչացումը։ Միաժամանակ մյուս կողմից ռուսական ցարը գերմանական կանցլերի հետ խորհրդակցում է, որ Կովկասում նույնպես հայերը, շատ չարչարանք են պատճառում Ռուսաստանին, դրա համար պետք է վերջ տալ հայկական հարցին։ Դա արյունարբու ցարի բերանում նշանակում էր նաեւ արեւելահայերի ոչնչացում, ըստ այն դատողության, որ հայկական հարցին վերջ տալու համար պետք էր վերջ տալ նրա կրողին՝ հայ ժողովրդին։ Թուրքիային ներշնչելով եւ մղելով արմենոցիդի՝ Ռուսաստանը ուշադիր հետեւում էր դրա նախապատրաստման ընթացքին։ Հայաստանի տարբեր վայրերից 1913 թվից ռուսական գործակալները հաղորդում էին Պետերբուրգ՝ հայության դեմ սպանդի նախապատրաստման մասին։ 1914 թվի հունվարին ռուսական դեսպանորդը տեղեկացնում է, որ հայության սպանդը միայն հետաձգվել է։ Ակնարկելով արեւմտահայության սպանդով հայկական պետականության վերականգնման մասին հայերի սպասելիքների խորտակումը, ակադեմիկոս Վոլգինը 1916 թվին նշել էր, որ իրականությունը արդեն հայերին բերել է դառը հիասթափություն, բայց ապագան, հավանաբար, նրանց խոստանում է ավելի մեծ հիասթափություն։ Արեւմտահայության սպանդի դեռեւս բառացիորեն թաց արյան ֆոնի վրա ապագայի բերելիք հիասթափությունը ուրիշ ոչնչով չէր կարող ավելի ծանր լինել, քան միայն նաեւ արեւելահայերի ցեղասպանությամբ։ Այդ ակնարկը, իրոք, ամենալուրջ հիմքեր ուներ։ Պահպանվել են փաստաթղթեր, որ կամավորական գնդեր կազմելուց հրաժարվելու դեպքում Ռուսաստանը ոչնչացնելու էր արեւելահայությանը։ Բայց համաձայնելով կամավորության՝ արեւելահայերը միայն կարողացել էին հետաձգել դրա կիրառումը։ 1915-16 թվերը լի են ռուսական բարձրագույն պաշտոնյաների սպառնական պահանջներով, որ կովկասահայերը ռուսանան, այլապես նրանց մատնացույց էր արվում արեւմտահայերի ճակատագիրը։ Այդ սպառնալիքների նույնությունը երիտթուրքերի սպառնալիքների հետ՝ նրանց հաջորդելիք ոճիրների նույնության հաստատումն ու նշանն է։

Ցարիզմի տապալումից հետո արեւելահայ ժողովրդի ոչնչացման իրագործումը եւս փոխանցվում է Գերմանիային եւ Թուրքիային։ Դրա վերաբերյալ բոլշեւիկյան Ռուսաստանի դիրքի եւ քաղաքականության սպառիչ բնութագիրը տվել է Լենինը․ «Մենք գերմանական իմպերիալիզմի գերության մեջ ենք»։ Այդ հայտարարությունը հստակ լույս է սփռում հայ ժողովրդի դեմ խորհրդային Ռուսաստանի ստանձնած կործանարար դերի վրա այն իրողության ներքո, որ գերմանական իմպերիալիզմի գերագույն նպատակը Մերձավոր Արեւելքում հայ ազգի արմատական ոչնչացումն էր։

Հայք N 13, 6 մայիսի 1990

Աղբյուրը
Таронеци

Հայերը ռուս-թուրքական պատերազմներում
Таронеци
Армению можно взорвать, но это будет стоить больших продовольственных затруднений
lev_dmitrich
Телеграмма Г. К. Орджоникидзе Л. М. Карахану, В. И. Ленину, И. В. Сталину

24 мая 1920 г., Баку

Москва — Кремль, Карахану. Копия Ленину и Сталину.

Армению можно взорвать, но как я указал, это будет стоить очень больших продовольственных затруднений. Не думаю, чтобы дашнаки согласились на пропуск наших войск и вооружения для Турции. Во всяком случае то, что Вы предлагаете открыто заявить Армении требование пропустить нас к границам Турции, вызвало бы негодование среди армянских масс. Пока займем район Нахичевань — Ордубад — Джульфа, а там видно будет. Сегодня получено письмо от Камиль-паши, в котором он просит помощи и предлагает союз. Имеется письмо и для Камила. Через наших товарищей армяне предлагают под нашим председательством разрешить все спорные вопросы между армянами и турками в области Турецкой Армении. В случае достижения по этому вопросу соглашения Армения даст возможность свободного общения с Турцией. На границе Армении никаких регулярных турецких сил нет, есть штабы и вокруг них вооруженное местное население. Еще раз обращаю Ваше внимание, что грузины приютили муссаватистское правительство в Тифлис и оттуда они действуют. Необходимо, чтобы Камил открыто выступил против Нури-Паши, ведущего здесь провокацию. Он скрылся. Через час я уезжаю в Энзели вместе с Раскольниковым.Телеграмма Кавказского бюро ЦК РКП(б) В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому, Н. Н. Крестинскому, Г. В. Чичерину

3 августа 1920 г.

Москва, Кремль. Ленину, Троцкому, Крестинскому, Чичерину.

Кавказское бюро, осведомившись о постановлении Цека о необходимости установления тесной связи с Турецкими революционными массами через Армению, советизируя последнюю, считает своим долгом указать, что путь связи с Турцией должен быть установлен не через Армению, а через Грузию, которую желательнее советизировать по следующим соображениям: советизация Грузии лишает базы терских и кубанских контрреволюционеров и помощи Грузии Врангеля; 2) связь с Турцией устанавливается каботажем по черноморскому побережью недоступному для неприятельских судов; 3) отрезанная от Европы Армения, лишенная всякой помощи Англии и Америки, должна будет капитулировать и сдать власть армянским коммунистам, и этим самым открывается второй путь для Турции; 4) по заявлению Комфронта, по военно-стратегическим соображениям, Грузию легче завоевать, чем Армению. Забирая последнюю, части растягиваются, имея на фланге враждебную нам Грузию, со стороны которой не исключена возможность удара .

Доклад по прямому проводу Г. К. Орджоникидзе И. В. Сталину, В. И. Ленину, Г. В. Чичерину

Телеграмма Г. К. Орджоникидзе И. В. Сталину

22 ноября 1920 г.

Сталину.

Радио раньше утра не может быть принято, мешает работа Москва - Ташкент.

Со слов Касьяна, Бекзадяна, Нуриджаняна(прим.армянские коммунисты) сообщаю следующее: при наступлении турок на Александрополь (прим. Гюмри, Ленинакан) дашнаки покинули город, оставшиеся в городе наши товарищи освободили из тюрьмы арестованных товарищей и сорганизовали Ревком, выпустили воззвание. Отряд Сепуха (дашнак), узнав об этом, двинулся и вновь занял Александрополь. Ревком, не имея военной силы, с красными знаменами двинулся навстречу кемалистам, бывшим в 20 верстах.Армии почти нет. Дашнаки признают, что их агитация о большевистско-кемалистском союзе вызвала настроение не драться против Кемаля, раз он союзник большевиков. Раскол среди всех партий. Меньшевики-интернационалисты открыто в печати выступают за соввласть. На границе Казаха армянские части массами подходят даже с офицерами и спрашивают, как им быть. Резни в районе турецкой оккупации нет. Венизелос ушел в отставку, вместо него Гунарис. В Афинах коммунистами была устроена большая демонстрация. Мы все думаем, что медлить уже нельзя, подождем до утра.

(прим.С целью использования в советизации Армении турецких войск Кавбюро вело тайные переговоры с лидером турецкого национально-освободительного движения Мустафой Кемалем, будущим отцом турок - Ататюрком) За возможное содействие ему была обещана военная помощь против английских оккупационных войск. После того, как по унизительному для Турции Севрскому (1920 г.) мирному договору к Армении отошли ряд территорий Турции, в июне 1920 г. войска Турции и Армении сошлись на границе. 30 октября 1920 г. турецкие войска заняли Карс, начали наступление на Александрополь и вскоре развернули наступление на Эривань.)Телеграмма Г. К. Орджоникидзе В. И. Ленину, И. В. Сталину

Москва — Кремль Ленину. Сталину.

29 ноября , 1920 г., Баку

Постановление Цека только что получил. Армянский Ревком, отправленный в район Казах для подготовительной работы, получив массу приговоров от крестьян района Караван Сарай, Дилижан с указанием, что власти нет, армия разбежалась, с просьбой прийти, ночью самостоятельно перешел границу и продолжает движение в Дилижан, где вероятно будет провозглашена советская Армения. В связи с решением ЦК, не знаю как быть, боюсь что уже декларировали Советскую власть. Думаю, что все пройдет без особых затруднений.

Орджоникидзе.

(прим. Опираясь на поддержку Сталина в Москве, Орджоникидзе взял на себя инициативу силовой советизации Армении. Одновременно со сформированным им армянским Ревкомом, в Армению был отправлен «армянский» полк из частей 11-й армии. Узнав 29 ноября 1920 г. из телеграммы Леграна о захвате полком Караван-Сарая. Орджоникидзе телеграфировал Леграну и Мдивани о необходимости активизировать переговоры с группой дашнаков, согласных на советизацию страны в случае включения их в Ревком. В тот же день в разговоре с членом РВС Кавказского фронта Трифоновым Орджоникидзе сообщил о продвижении «армянского» полка и просил учесть, что в офицальных сводках информации о полке не будет. Сообщив также о наличии Ревкома в Александрополе, Орджоникидзе закончил разговор вполне определенно: «Турки настаивают на вводе наших войск в Армению для утверждения Советской власти, считая это гарантией своего тыла. Положение становится совершенно ясным, нерискованным»

Запись разговора по прямому проводу А. М. Назаретяна и Г. К. Орджоникидзе

не ранее 30 ноября 1920 г.

Ростов на Дону.

У аппарата товарищ Назаретян . Здравствуй Серго. Горю нетерпением узнать от тебя последние сведения. С твоей телеграммой Ленин ознакомился сегодня. Тебе послали от имени Кавбюро приветственную телеграмму для передачи Ревкому Армении.

Баку.

Здравствуй. Сегодня у нас связи с Ревкомом не было, надеемся получить через некоторое время. Сегодня же ночью общее положение было таково: крестьяне района Караван Сарай и Дилижана в восстании, ревком сегодня должен быть в Дилижане или подвинулся вперед. До сих пор дело идет без единого выстрела. В Эривани сейчас правительство Дро , который, как будто, по словам Леграна, не прочь объявить Советскую власть, но в то же самое время почему-то оттягивает. Думаю, что он надувает Леграна. Сегодня в Баку было торжественное заседание Совета, на котором Нариманов прочел декларацию Азербайджанского правительства с указанием, что нет больше границ между Советской Арменией и Азербайджаном, что отныне Зангезур и Нахичевань являются неотъемлемой частью Советской Армении. Армянам Нагорного Карабаха представляется право самоопределиться. Богатство Азербайджана — нефть и керосин являются состоянием обеих союзных республик. Заседание прошло с большим подъемом. Тот же самый наряд красноармейских и рабочих митингов. Завтра отправляется вторая группа товарищей, везут собой керосин, мануфактуру и т. д. Размажь как следует все это в газетах.

Ростов-на-Дону.4 декабря 1920 г.

Москва Кремль.

Здравствуй Надя. Передай пожалуйста сейчас же Сталину, Ильичу и Чичерину следующее. События в Армении протекают без всяких осложнений. Ревком Армении сегодня должен прибыть в Эривань. Население Эривани восторженно встретило провозглашение Соввласти. Вся армия признала переворот. Легран настаивает на введении в ревком Дро и Тертерьяна. Турки относятся с большим недоверием к армянским коммунистам. Вопрос о вводе Дро и Тертерьяна в Ревком будет решен по прибытию Касьяна в Эривань. Возможно, что придется отказаться от известного решения. Мы уже занимаем Караклис. 2 числа Хатисов подписал мирный договор с турками, копию передаю Вам сейчас же. Из сообщения Мдивани, которое также будет передано сейчас же, для меня ясно, что турки полезут на Батум. Вчера был у меня Алшибай, страшно встревоженный, которого я успокоил, хотя едва ли он мне поверил. Необходимо гнать вовсю армян коммунистов из Москвы. Отправьте немедленно Тер-Габриэляна. Тифлисская печать констатирует провал переговоров Константинополя с Ангорой. Симптоматична легализация коммунистической партии в Ангоре.

Орджоникидзе

12 декабря 1920 г.

Орджоникидзе получил телеграмму от полпреда РСФСР в Армении Леграна, в которой сообщалось о провозглашении в Армении советской власти. Легран сообщал также: «Командному составу армии (прим.армянской) гарантирована безопасность, тоже дашнакам, за исключением лиц непосредственно ответственных за политику министерства Оганджаняна. Приказ об их аресте мною выдан. Штаб нашей дивизии находится в Дилижане. От имени Российского советского правительства мною объявлено: Россия признает безусловно входящими в территорию Советской Армении Эриванскую губернию, часть Карской области, обеспечивающую в военном отношении и обжелдорлинии по проходящей через Александрополь на Эривань , Казах и Каракилис, Зангезурский уезд, часть Казахского предела до согласования 10 августа и те части Тифлисской, которые были обладаемы Арменией до начала Турецкого наступления. Приказ об освобождении коммунистов отдан и проводится исполнение. На случай враждебных действий турок необходимо иметь поближе достаточные военные силы, принято ли это во внимание »

(прим. 2 декабря 1920 г. армянское правительство дашнаков подписало с правительством Турции Александропольский мирный договор. В соответствии с договором Нахичевань, Шарур, Шахтахты переходили под протекторат Турции. В обмен Турция обязывалась предоставить дашнакам военную помощь. Российское же советское правительство, использовав помощь Кемаля в советизации Армении, хотя и стремилось сохранить максимум армянской территории, но все же видело в Кемале возможного союзника в дальнейшей советизации региона. Вели переговоры с турками наркоматы иностранных дел и по делам национальностей. Значительное влияние на их исход оказал Сталин, встречавшийся с турецкой делегацией 9 марта 1921 г. 16 марта 1921 г. в Москве был заключен советско-турецкий договор «О дружбе и братстве». Граница Турции была определена по северной административной границе Ардаганской и Карской областей. Одновременно было принято решение о дальнейшей помощи Турции деньгами и оружием при соблюдении ею советских интересов в Грузии.)Г. В. Чичерин — И. В. Сталину

10 марта 1921 г.

Товарищу Сталину.

Уважаемый товарищ
Турецкая делегация заявила, что имеет императивный мандат заключить письменное, а не устное соглашение об оказании ей нами помощи оружием и золотом. Раньше она об этом не упоминала, и, вспоминая все разговоры и переговоры с ней, я убежден, что она это придумала теперь. Названная турками сумма в 150000000 рублей золотом есть, несомненно, запрос восточных людей. В прошлом году Бекир-Сами настаивал на 8 000 000 рублей. Центральный Комитет согласился выдать 7000000 рублей золотом, из которых турки уже получили 3000 000 рублей. Итак, остается получить еще 2 000 000 рублей. Мы им об этих 2000000 руб. и вообще о цифре 5000 000 до сих пор не говорили, а все время говорили лишь в общей форме, что еще сколько-нибудь будет оказано помощи. Для их бюджета это, конечно, ничтожная помощь. Ввиду того, что оружия мы можем дать очень мало, они настаивают на выдаче большой суммы золотом, чтобы они сами могли приобрести оружие.
Этот пункт играет по существу громадную роль, ибо сближение с нами дает туркам очень мало реального, если мы им не помогаем таким ощутительным образом. Если им не помочь, они могут фактически увидеть себя вынужденными изменить свою политику. Поэтому этот пункт заслуживает особенно серьезного внимания.

С коммунистическим приветом , Чичерин .

Отсюда
Таронеци
Русско-турецкие войны и армяне

Ваграм Токмаджян (Վահրամ Թոքմաջյան)


18-й век

Первые упоминания о русско-турецких столкновениях имеют место еще с 16-го века, но нас они существенно касаются с начала 18-го. В то время Петр I, завершив войну на Балтийском море с шведами, решил оказаться и на Кавказе. С этой целью, выступая с позиций христианского владыки, он спровоцировал несколько движений на Южном Кавказе с участием армян и грузин. Более того, совместные армяно-грузинские силы собрались и ждали Петра в местечке Чолак у города Гандзак. После трехмесячного бессмысленного ожидания они разошлись по домам, а Петр заключил Константинопольский договор 1724 года, в котором признал власть Турции над большей частью Южного Кавказа. Турки тут же перешли к делу — заняли Тифлис, Эриван, Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), Сюник (область на востоке исторической Армении) и большую часть Южного Кавказа, со всеми вытекающими последствиями.

Начало 19-го века

Следующее относящееся к нам русско-турецкое столкновение — русско-турецкая война 1806-1812 годов. Здесь сделаем промежуточное наблюдение — русско-турецкие войны, как правило, шли на двух фронтах — Балканском и Кавказском. Основными союзниками русских на Кавказском фронте были армяне-христиане. Было много случаев, когда грузины, мегрелы или Королевство Картли не только не поддерживали русских, но и препятствовали им.

Итак, не имея перед собой задачи подробного описания русско-турецких войн, мы рассмотрим вопрос, что дали нам эти войны — каждая в отдельности. Так, например, в 1810 году, когда генерал Тормасов провалил Ахалцихскую операцию, он решил своеобразным путем реабилитироваться и приказал разграбить все те села уезда, которые не были заражены чумой, а это в основном были армянские села. Не удовлетворившись этим, он переселил 1500 армянских семей в другие части Грузии, таким образом осуществив в Ахалцихском уезде частичную деарменизацию. Так или иначе, 16 мая 1812 года в Бухаресте при посредничестве дипломата-армянина Манук-бея был заключен русско-турецкий мирный договор, по которому русский двор отдал предпочтение Дунайским территориям. На согласие Турции на уступку Бессарабии российская дипломатия ответила решением вернуть ей занятый в Закавказье Ахалцихский уезд, Поти и Анапу. В турецких уездах произошли этнические перестановки — выезд и депортация армян, обусловленные военно-политической ситуацией. Проживающие на этой территории армяне, независимо от непроармянских и часто недальновидных шагов российских военных властей, поспособствовали успехам русских в войне, оказав поддержку как предоставляя продукты питания, так и личным участием в военных действиях.

Об этом метко пишет армянский историк, писатель Лео: «Многострадальный, преданный рабству и уничтожению трудящийся народ инстинктивно, в стихийном порыве искал спасения в русском походе, встречал русского солдата как своего освободителя. Но за это отношение он наказывался сильно. Его положение еще более ухудшалось, когда русские войска оставляли занятые места и армяне, после встречи русских с хлебом и солью, крестом оставались лицом к лицу со своими хозяевами — османами. Войны приносили турецким армянам резню, миграцию. Дело истребления ускорялось, и принятие российского подданства в народном сознании становилось все более и более принудительной необходимостью как единственный способ сохранения физического существования».

Следующей была русско-турецкая война 1828-1829 годов. Начиная с этой войны армяне не удовлетворяются предоставлением русским войскам материальной помощи, ночлега, разведданных, формируют добровольческие отряды, которые должны были участвовать в войне в составе русских войск. Это не могло не обернуться последствиями для армян, проживающих в Османской империи, где после каждой войны вспоминали об оказавших поддержку «врагу» армянах. В ходе этой войны в короткий срок российские войска заняли такие территории, как Ахалкалак, Ахалцихе, Ардаган, Баязет, Алашкерт, Эрзрум, Хнус, Муш и другие населенные пункты. Однако, после окончания войны, кроме Ахалкалака, Ахалцихе и Поти, остальные территории — Карс, Ардаган, Эрзрум, Муш, Баязет — Россия возвращает Турции. В результате армяне, живущие на этих территориях, оказались в апогее гонений.

Крымская война и после нее

В Крымской войне 1853-1856 годов участие армян было довольно существенным (естественно, с российской стороны). Однако, в результате поражения России последняя, в придачу к другим территориям, вернула Турции все территории, занятые в Западной Армении, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

До начала войны 1877-1878 годов Россия спонсировала повстанческие движения на Балканах и в Западной Армении. Однако, если в результате этой войны сербы, болгары, румыны получили независимость, то мы опять оказались у разбитого корыта.

Искра балканского восстания воодушевила армянский народ. В 1875 году снова восстал Зейтун, а также Ван, который был предан огню. В войне участвовали 7 генералов и более 500 высокопоставленных офицеров-армян. Армяне Эриванской губернии предоставили российскому войску тысячи телег, коней и верблюдов. В Эриване и Караклисе армяне предоставляли свои дома русским войскам в качестве госпиталей, брали на себя оказание медицинской помоши раненым русским солдатам. Западные армяне предоставляли информацию о турецких силах, выполняли обязанности проводников, формировали добровольческие отряды и так далее. Однако война завершилась Сан-Стефанским мирным договором, а затем Берлинским конгрессом, в результате которых Россия потеряла большую часть территорий, завоеванных в Западной Армении, опять оставив армян в одиночестве против турецкой диктатуры.

Начало 20-го века

Русско-турецкий фронт Первой мировой войны является темой отдельной книги. Осуществление геноцида стало возможным вследствие наступлений и отступлений русских войск в 1914-1916 годах, а в 1917 году и вовсе ухода с фронта после большевистской революции. Турки и пользующиеся их поддержкой погромщики резали армян с особым удовольствием, так как армяне поддерживали их ярых врагов — русских.

Итак, как видим, в ходе всех русско-турецких войн, шедших на Кавказском фронте, самыми верными русским были армяне и за это возместили миллионными человеческими жертвами и огромными территориальными потерями. Служили верно, не получив ничего.

Источник
Дзокка
Нота Народного комиссара иностранных дел РСФСР послу Персии в РСФСР Мошавер-оль-Мемалеку.
30 сентября 1921 г.

№ 11/5163


Господин Посол,

По официальным донесениям, которые поступают к нам, положение в том, что касается активности дашнаков на пер­сидской территории, представляется весьма серьезным; неко­торые из них проникли в Карадаг и находятся на службе Амира Аршада, который получает в Тавризе субсидии от англичан. Пользующийся широкой известностью дашнак Нждэ формирует из этих беженцев военные части. Это контррево­люционеры полные ненависти, которые не воспользуются ни­какой объявленной им амнистией. В самом Тавризе пресло­вутый «комитет спасения родины» во главе с дашнаком Врацяном открыто проводит свою деятельность. В этом городе персидские власти отнюдь не могут ссылаться на отсутствие реальной власти. Их терпимость в отношении так назы­ваемого армянского контрреволюционного правительства является прямым нарушением статьи V Московского до­говора.
Российское Правительство протестует против такого на­рушения договорных обязательств, связывающих Россию с Персией, и требует немедленного прекращения такого поло­жения вещей в Тавризе, а равно принятия эффективных мер для его прекращения в Карадаге; оно требует, чтобы так на­зываемое правительство Врацяна было полностью ликвиди­ровано, чтобы дашнаки на территории Персии были разо­ружены, а их банды и отряды были распущены, а сами они были вынуждены покинуть Персию и как бандиты, перешедшие границу, были арестованы и переданы в руки советских властей.

Примите, господин Чрезвычайный Посол, искренние уве­рения в моем высоком уважении.
Чичерин


На эту ноту Мошавер-оль-Мемалек ответил Г. В. Чичерину нотой от 5 октября 1921 г., в которой говорилось:

«По получении Вашей ноты от 30 сентября за № 11/5163 я не преминул довести содержание ее до сведения моего Правительства, ответ которого относительно Амира Аршада и комитета Врацяна будет Вам сообщен впоследствии.

Что касается армянских беженцев в Персии, считаю своим долгом на­помнить Вам о содержании ноты от 5 сентября под № 261, которую я имел честь послать Вам в соответствии со сведениями, полученными Министер­ством Иностранных Дел в Тегеране, из которых явствует, что означенные беженцы явились в Персию совершенно без оружия и что они просили только, чтобы им была обеспечена безопасность для того, чтобы возвра­титься к своим очагам. К тому же я вполне уверен, что, принимая во вни­мание добрососедские чувства, которыми воодушевлено Персидское Прави­тельство, эти вопросы будут разрешены с прибытием в Армению Чрезвы­чайного Полномочного Представительства Персии.

Обращаясь к вопросу о вооруженных армянских единицах, считаю своим долгом довести до Вашего сведения о том, что означенные единицы, в том случае, если они существуют, являются, вероятно, армянами — персидскими подданными, которые согласно конституционным законам пользуются равноправием и служат в рядах казаков, жандармерии и других вооруженных сил, которыми располагает Персидское Правительство».
http://lev-dmitrich.livejournal.com/433391.html


Таронеци
Как Россия предавала "братьев"-армян...

Пишет Eвceй Бeльмecoв


Об этом и советская, и российская историография не любили и не любят вспоминать. Этого исторического эпизода как бы и не было, о нем в лучшем случае вскользь пишут в школьных учебниках, старательно делают вид, что ничего подобного не было, хотя его последствия очевидны и трагичны для народов Закавказья и Восточной Анатолии. Здесь, как, наверное, нигде более, действует гнусная русско-совдеповская фигура умолчания, когда все делают вид, что очевидного позорного исторического факта как бы не было и потому о нем не говорят: одни из-за бессилия что-либо изменить, а другие в силу своей природной лживости.

Достаточно посмотреть на политическую карту и спросить: а как так случилось, что христианская святыня - гора Арарат находится уж столько лет под басурманской турецкой пятой? Как гора Арарат вообще стала турецкой?

А между тем перед нами свидетельство подлого предательства, коими изобилует история Великой Сраны и последствия которого до сих пор сотрясают и Азию, и Европу, принесли горе не только армянам, но и курдам, оставив последних вообще без национального государства. Очень кстати будет рассказать об этом трагическом и позорном историческом фрагменте именно сейчас, в столетие геноцида армян, греков и ассирийцев в Османской империи, когда российский официоз распространяет лживые истории о "братстве" и "спасении Армении Россией".

Османская империя, находившаяся в последнем приступе имперского угасания, вступила в Первую мировую войну в составе коалиции Срединных держав, или Тройственного пакта. Собственно, особого профита от войны Османская империя не ожидала: вероятное расширение своих владений в Закавказье и оборона своих владений на Ближнем Востоке от претензий британцев и французов и черноморских проливов от притязаний Российской империи.

Несколько отвлекаясь от темы хочу сказать, что идеология и внутренняя политика Османской империи были отражением таковых в Российской империи. Принципы "османизма" провозглашали полноценным подданным султана любого правоверного жителя империи. Таким образом, немусульмане в империи автоматически зачислялись во второй сорт. Немусульманам запрещалось иметь оружие, на них накладывались дополнительные повинности, они ограничивались в правах, в частности, в передвижении по империи. Как похоже на имперскую Россию, правда?

Как бы там ни было,окончание войны для Османской империи стало полной катастрофой. Страны Антанты, выработавшие в ходе войны единую позицию по вопросам послевоенного устройства мира, в мае шестнадцатого года подписали так называемое соглашение Сайкса-Пико, по которому предполагался следующий раздел территорий Османской империи на зоны оккупации и доминионы (зелёный Россия, синий Франция, красный Британия, фиолетовый международное управление). Кроме того, Россия получала под свой контроль черноморские проливы и Константинополь.Но случились российские Февраль и Октябрь. Все секретные договоренности между странами Антанты были опубликованы большевиками. Как известно, большевики объявили о разрыве с Антантой, выходе из войны и в марте восемнадцатого года подписали сепаратный Брестский мир, по которому, в частности, от России в пользу Турции отторгались Карс и Батум.

В ноябре мировая война закончилась. Странами-победительницами проводились международные конференции с побежденными. В первую очередь, разумеется, решались европейские вопросы, осложненные полным распадом Австро-Венгрии и появлением новых центральноевропейских государств. Оккупированная войсками союзников еще османская Турция покорно ждала своей участи.

Тем временем в мае восемнадцатого закавказские республики объявили о своей государственности и независимости. В дни провозглашения независимости Турция наступала в Армении, и, несмотря на ряд поражений, сумела закрепиться в непосредственной близости от Еревана и оккупировать значительные территории. Четвертого июня в Батуме был подписан армяно-турецкий договор о "Дружбе и сотрудничестве", по которому Турция признавала армянскую государственность и суверенитет, которые распространялись на двенадцать тысяч квадратных километров Эриваньского и Эчмиадзинского уездов. Началось формирование органов власти Первой республики: прошли выборы в парламент, сформировалось правительство. Тем не менее фактически новосозданная республика находилась под полным турецким контролем.

Тридцатого октября между Британией и Турцией было подписано Мудросское перемирие. Тем самым Турция объявляла о своем военном поражении. Согласно условиям перемирия Турция обязывалась вывести свои войска из Закавказья, что и было сделано в течение ноября-декабря восемнадцатого года. В свою очередь армянские войска вошли в Караклис(Ванадзор) и Александрополь(Гюмри). В апреле-мае девятнадцатого армянская армия установила контроль над Карсом, Олти и Кагызваном. Фактически была почти восстановлена граница между Османской и Российской империями. Ранее, в феврале девятнадцатого армянская деоегация выехала на Парижскую мирную конференцию, результатом которой для Армении стал Севрский мирный договор, подписанный в августе двадцатого года.

Одним из его пунктов Турция признавала свободное и независимое армянское государство. Армения и Турция соглашались с пересмотром границ, согласно которому турецкие вилайеты Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд становились территорией Республики Армения.Однако в марте двадцатого года в Анкаре началась турецкая национальная революция. Мустафа Кемаль провозгласил создание правительства турецкого Великого национального собрания. Оба правительства (столицей султанской Турции оставался Стамбул) существовали параллельно.

Кемалистское правительство отказалось признавать Севрский договор. После большевизации Азербайджана в апреле-мае правительство Кемаля стало получать существенную военную поддержку от большевиков, как оружием, так и людьми. Кроме того, в спорные Зангезур, Нахичевань и Карабах вошли отряды Красной Армии, войск кемалистов и Бакинского ревкома.

14 сентября в Эривань прибыл советский уполномоченный Борис Васильевич Легран. Он выдвинул три требования армянскому правительству:

1. Отказаться от Севрского договора.
2. Разрешить советским войскам пройти через Армению для соединения с частями Мустафы Кемаля.
3. Пограничные споры с соседями решать при посредничестве Советской России.

Армянское правительство первый пункт отвергло, с двумя другими согласилось, представив проект договора, по которому РСФСР признавала независимость Армении, включение в ее состав Зангезура и соглашалась выступить посредником в установлении границ между Турцией и Арменией. Легран на словах предложение принял, но исполнять его не стал.

Не стал потому, что с апреля двадцатого года в ответ на письмо Кемаля Ленину только в том году большевики поставили 6 тысяч винтовок, свыше 5 млн винтовочных патронов, 17.600 снарядов и 200,6 кг золота в слитках. Это дало возможность армии Кемаля провести военную операцию сначала против Армении, а на следующий год против греческой армии. Забегая вперед скажем, что после подписания 21 марта 1921 года Московского договора "о дружбе и братстве" Советы поставили Кемалю 10 млн руб золотом, более 33-х тысяч винтовок, около 58-и млн патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских орудия, более 129 тысяч снарядов, полторы тысячи сабель, 20 тыс. противогазов, 2 морских истребителя и «большое количество другого военного снаряжения».

Вооруженная и оснащенная большевиками армия Кемаля 23 сентября двадцатого года напала на Армению. На следующий день кемалистская Турция официально объявила Армении войну. Силы были неравными: к седьмому ноября турки заняли Адрианополь и развивали наступление на Эривань. Двадцать второго ноября Армения согласилась на условия прекращения огня, а второго декабря армянский представитель согласился на условия турецкого генерала Карабекира и в ночь на третье декабря подписал условия Александропольского мира.

Однако эта подпись уже ничего не значила. На тот момент Армения уже была "большевизирована". 29 ноября 1920 года группа армянских большевиков при помощи советской 11-й армии и войск советского Азербайджана вошла в город Иджеван и провозгласила создание Революционного комитета, восстание против дашнакского правительства и установление советской власти в Армении.

30 ноября того же года советский полпред Борис Легран ультимативно потребовал вхождения Армении в советскую сферу, после чего 2 декабря между ним и представителями правительства Армении было подписано соглашение, согласно которому Армения провозглашалась "независимой советской социалистической республикой". Четвертого декабря в Эривань вошли части КА, а шестого туда въехал иджеванский Ревком. И все заверте...

Упомянутым выше Московским договором была установлена советско-турецкая граница. Именно по этому договору Турции были переданы Карсская, южная часть Батумской областей и Сурмалинский уезд Эриванской области вместе с горой Арарат. Остальная часть Батумской области передавалась Грузинской ССР с условием "широкой автономии местного населения, а Турции привилегий в Батумском порту". Статьёй третьей договора над Нахичеванским уездом Эриванской губернии устанавливался "протекторат Азербайджанской ССР при условии, что он не будет передан третьей стороне"(то есть Армении).

Так состоялось грандиозное подлое предательство "братского армянского христианского народа". Рассеянные по миру жители Западной Армении навсегда утратили свою Родину, сформировав самую многочисленную диаспору на планете. Армения утратила шанс стать демократическим, сильным государством с выходом к морю. "Братский" русский народ оставил в утешение армянам куцую советскую "независимость" на трети территории исторической Армении. И в издевку нарисовал им на герб оба Арарата...И посейчас усеченная, ослабленная военным конфликтом Армения покорно следует в фарватере новых российских безумных имперцев-клептократов. Не учитывая прошлых исторических уроков.

Забавно, что "вождь и учитель" в последние месяцы Второй мировой войны возжелал отменить Московский договор и выдвинул к Турции территориальные претензии, потребовав вернуть все бывшие имперские территории, ввести режим совместного контроля над черноморскими проливами и разместить там советскую военно-морскую базу. В ответ союзники показали Дядюшке Джо большой йух. И после того, как Дядюшка Джо отправился в преисподнюю, его наследнички засунули хвост между лап и сняли все территориальные требования к Турции.

Так что, камераден: если русские говорят про то, что они кого-то где-то "спасли", то знайте: без подлого предательства с их стороны точно не обошлось.

Источник
Таронеци
«Этот легион не воевал против советских войск»: Ашот Мелконян – о шумихе из РФ из-за памятника НждеДиректор Института истории НАН РА Ашот Мелконян уверен, что шум, поднятый российской стороной из-за памятника, носит исключительно политический характер.

Напомним, что 10 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление официальной Москвы по поводу установления в Ереване памятника Гарегину Нжде. В частности, она сказала: «Москва удивлена установлением в Ереване памятника одному из основателей «Армянского легиона» Вермахта генералу Гарегину Нжде». Aravot.am спросил у господина Мелконяна, насколько уместно удивление, высказанное Россией по поводу памятника Гарегину Нжде? «Россия рассматривает проблему с точки зрения ее интересов. Все, что было в фашистском блоке, для них неприемлемо, они говорят с позиций необходимости антифашистской борьбы. Что касается Гарегина Нжде, то его деятельности была продиктована исключительно интересами защиты национальных интересов армянского народа», – ответил Ашот Мелконян.

Господин Мелконян уточнил, что в годы Второй мировой войны вероятность уничтожения армянского народа представляла собой серьезный вызов, и деятельность Нжде была направлена на решение этой проблемы: «В случае поражения СССР в этой войне, массовое уничтожение армянского народа стало бы насущным вопросом, так как на стороне фашистской Германии выступала Турция, и если бы во время Сталинградского сражения и битвы под Москвой фашисты одержали победу, Турция вступила бы в войну. Для армянского народа это означало бы завершение геноцида». Ашот Мелконян, комментируя исторические факты, отметил: «Гарегин Нжде, Дро, Арташес Абегян размышляли, как найти методы предотвращения подходов Германии, и им удалось донести до умов руководства Германии, что армяне тоже имеют арийское происхождение, и, естественно, политика уничтожения Германией армян в числе советских народов безосновательна». Коснувшись факта создания национального легиона, из-за чего российская сторона и подняла шум в связи с установлением памятника Гарегину Нжде, господин Мелконян уточнил: «Именно с этой целью был создан национальный легион, который никогда не воевал против советских войск, был переброшен на Северный Кавказ, но не принял участия в боевых действиях и потому был отозван обратно. Этот легион в действительности должен был создать фикцию, что есть силы, которые сотрудничают с побеждающей фашистской Германией». На наш вопрос, фактически этот легион работал против СССР, историк ответил: «Так получалось механически. Но 600 тысяч армян воевали в составе советских войск против фашистской Германии. В легионе было ограниченное количество солдат, ради спасения которых из плена Гарегин Нжде и Дро собственно и создали этот легион, и тем самым спасли множество жизней». Для господина Мелконяна вполне понятен подход российской стороны – любая сила, сотрудничавшая с фашистским руководством, для них неприемлема и предосудительна: «Шум подняли азербайджанцы, что, мол, в Ереване установили памятник фашисту, и на это немедленно отреагировала Россия, на что не следует обращать большого внимания». Ашот Мелконян подчеркивает, что Гарегин Нжде национальный герой, крупный идеолог, военный, государственный деятель и установление ему памятника – вопрос, вписывающийся в рамки нашего суверенитета: никакая страна не вправе вмешиваться в наши внутренние дела. На наше уточнение, то есть, этот шум поднят исключительно на политической почве, господин Мелконян ответил – конечно. Затем он сказал, что деятельность Гарегина Нжде не ограничивается только Второй мировой войной, он участник Первой мировой войны, организатор защиты Зангезура и создания в Сюнике Горной Армении.

Источник
Таронеци
Нагорный Карабах
в международном праве и мировой политике


Документы и комментарии


№ 38 ПИСЬМО КАНЦЛЕРА ГРАФА ГОЛОВКИНА ОБ УКАЗЕ ПЕТРА I СКЛОНИТЬ АРМЯН КАРАБАХА И КАФАНА К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ПРИКАСПИЙСКИЕ ОБЛАСТИ, ПОСКОЛЬКУ ЗАЩИТИТЬ АРМЯН В МЕСТАХ ИХ ЖИТЕЛЬСТВА ПО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ НЕВОЗМОЖНО
11 ноября 1724 г.

1724 г., ноября в 11 день, по указу его императорского величества, отправлено из государственной Коллегии иностранных дел от господина канцлера, за ево подписанием, к армянину Ивану Карапету, обретающемуся в Персии при армянском народе, письмо, вдвое написанное, следующего содержания:

Господин Карапет:

Посланные от армянского собрания и от вас, армяня, поп Антоний и Кевга Челеби, також и Семен Попов, здесь были и допущены пред его императорское величество. И оные его величеству доносили прошение армянского народа карабахской и капанской провинций, дабы его императорское величество их в свою высокую протекцию принял и для жилища их с фамилиями и свободного пребывания повелел отвесть в новополученных персицких провинциях, по Каспийскому морю лежащих, места удобныя, на что его императорское величество, милосердуя о народе армянском, всемилостивейше соизволил, и о том помянутым присланным из собрания армянского сам его величество изустно объявить изволил, и в вящее уверение оного, отправлены от его императорскаго величества с теми армяны к патриарху Исайю и к юзбашам Авану и Мирзе и ко всему протчему армянскому народу его императорскаго величества грамоты [10], такожде там присланным сюда даны о том промемории [11] и указы [12] ко обретающимся в провинциях, при Каспийском море лежащих, к командирам российским, – а имянно: в Гилянь, Баку и Дербент и в крепость Святого Креста, – из которых вы уведомитесь, что его императорское величество соизволил повелеть их армянской народ, когда они в великом или малом числе во оныя провинции придут, не токмо им для поселения в городах и в селах удобныя и довольный места отвесть и содержать их своей императорской милости, но оных всегда от всех оборонять и защищать, о чем уже особливые его императорского величества указы в помянутыя места к командиром прямо отсюду посланы.

И тако, надлежит тебе как патриарха Исайя и главных юзбашей, так и протчей армянской народ оною его императорского величества всемилостивейшею протекцией) накрепко уверить и склонять их, чтоб они для вящей своей пользы и благополучия в помянутыя при Каспийском море провинции ради поселения с фамилиями своими без потеряния удобного времяни без всякого сумнения переходили и тамо селились, ибо его императорскому величеству для обороны и защищения их армян в те места, где они ныне живут, войска свои послать весьма не возможно, понеже имеет с Портою Оттоманскою трактат; А когда оные в те новополученныя персицкия провинции придут и тамо поселятся, то его императорское величество их всегда от всякого нападения охранять и защищать станет и оные спокойное пребывание вечно тамо иметь будут. И [надлежит] трудитца вам прилежно их армян к тому, не упуская удобного времяни, приводить, а самому тебе, об объявлении армянскому народу оной его императорскаго величества милостивой протекции и получа от них о том последнее намерение, ехать оттуду с ними в Гилянь, или в Баку, как вам способнее будет и куцы те армяны итти пожелают, и оттуды ехать ко двору его императорскаго величества и явитца в Коллегии иностранных дел.

Канцлер граф Головкин Андрей Остерман. Василий Степанов. Обер секретарь Иван Юрьев Федор Протопопов.

Помета/ С сего протоколу написаны два письма и запечатаны порознь, с приложением копей на армянском языке, которыя сочинял армянин Лука, и отданы армяном, попу Антону и Кевге Челеби, вышеписанного ж числа.

Примечания


[10] См. Государственная грамота армянскому народу. 10 ноября 1724 г. АВПР, ф. 100, 1724 г., д. 2, л. 46-47 об. Подлинник.

[11] См. Промемория, выданная священнику Антонию, Кевхе Челеби и священнику Петру с указанием склонить армян к переселению в Прикаспийские области от 11 ноября 1724 г. и армянский перевод промемории. - АВПР, ф. 100, 1724 г. д. 2, л. 58-59. Подлинник и л. 62 (Черновик).

[12] См. указы местным властям Прикаспийских областей об отводе удобных земель для поселения армян 10 ноября 1724 г. (АВПР, ф. 100, 1724 г., д. 2, лл. 63-64. Копия); указ Петра I М.А. Матюшкину о предложении армянам поселиться в Прикаспийских областях и отводе им земли в удобных местах 10 ноября 1724 г. (АВПР, ф. 100,1724г.д.2,л. 68-69 об. Подлинник); указ Петра I об отведении армянским переселенцам земли при крепости св. Креста 10 ноября 1724 г. (Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. I, стр. 165-166).

АВПР, ф. 100, 1724г., д. 2, лл. 51 -53. Подлинник. Опубл. веб.:Г. А. Эзов. Сношения Петра Великого с армянским народом. СПб., 1898, док. № 265.

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и комментарии. Том 1. М., Кругъ, 2008.

Электронная версия книги здесь воспроизводится по сайту http://mykarabakh.info/.

Источник


Программа "соотечественники" по очищению Армении от Армян была придумана давно.
Таронеци
Текстов в этой теме много, но в наше время, к сожалению, не все любят читать. Поэтому совсем коротко, в стиле дайджеста или комикса, кому что ближе.
Смысл в том, что именно братская помощь России избавила нас от головной боли по управлению вот этой территорией и открыла возможность получения прописки на ПМЖ в Гленделе, Лос-Анжелесе и прочих Тагилах. И она продолжает работать по облегчению наших проблем.

Glory
Программы переселения действуют по всем странам СНГ, киргизам дают гражданство в течении трех месяцев, узбекам около года, таджикам так же, не знаю правда на счет славянской части. Казахам вроде у себя хорошо, в москве их редко встретишь, и то те из Астрахани бывают в основном, типа местные.
А что плохого в распространении армянского элемента по земле ?? Другой вопрос как интенсивно происходит реинкубация простите за жаргон)) и какая идеологическая начинка вырастает в молодежи, насколько высок и правильно направлен уровень образования, хорошо ли обстоит ситуация с физкультурой и минздравом, как в целом обстоит наша военная готовность, а то в нас вроде бомбами кидаются как с рогатки на легке так, а мы только либо ответить можем либо вообще просто скулим, ах да простите это называется дипломатия) нельзя позволять им стрелять в нашу сторону вообще, чё за игрушки, либо открытая война, либо если в окопах удобнее сидеть так хоть снайперов побольше и чтобы каждый день бараны попали не траншеи а могилы, и так далее короче а то сейчас опять понесет ))''
Таронеци
Действительно... что плохого в идее "Армения без армян"?
Только то, что происходит депортация армян с их Родины. Т.е. ровно то же самое, что устраивали турки, а теперь это устраивают русские с помощью гауляйтера. Только те это решали чисто силой, а эти - силой и экономическими методами.
И ещё. Никто не скулит. Ушибленным головушкой рассеянам напомню, что в апреле 18-летние пацаны сломали об колено всю российскую геополитику к югу от Кавказа. Послали авторов планов ввода "миротворцев" грубо и далеко. А насчёт того, что мы можем и что может оккупационный режим - уравнивать не надо. Вот в следующий раз и посмотрим кто и какими средствами остановит наступление. Пока с этим справился гауляйтерский режим. Но он потратил на это предпоследнюю жизнь. Да и последняя у него уже сильно изношена.
Не, на счёт распространения - это вопрос свободы выбора. Желающие распространяться по Тагилам вольны это делать. Мы же говорим об армянах, которые планируют оставаться армянами вместе со своими потомками. А вы там копайте свою нефть, не вопрос. Хотя, конечно, вопрос сколько это продлится присутствует, но это ваше личное дело. Ну подумаешь, со временем татарами станете.
Таронеци
Вартан Марашлян: Государственные чиновники должны начать говорить о репатриации
После апрельских событий особенно очевидно, что есть необходимость в государственной политике по стимулированию репатриации. Об этом в интервью Информационному Центру газеты армян России «Еркрамас» заявил исполнительный директор Фонда содействия репатриации в Армению «Репат Армения» (Repat Armenia Foundation - RAF) Вартан Марашлян.

Сам являясь репатриантом, Вартан Марашлян считает, что необходимо привезти в Армению качественные изменения и новые идеи, поскольку одна из проблем Армении заключается в том, что новых идей с экономической точки зрения (особенно связанных с внешним миром) очень мало, и репатрианты – то блестящее звено, которое может установить связь мира с Арменией.

«Государственные чиновники должны начать говорить о репатриации и сделать ее вопросом повестки дня. Они должны начать рассматривать репатриацию в качестве важнейшего фактора, который может содействовать развитию, как страны, так и диаспоры», - отмечает Вартан Марашлян.

Говоря, что Министерство диаспоры РА стимулирование репатриации всегда отмечало в качестве одного из трех вопросов повестки, эксперт отмечает, что инициированный и подготовленный Министерством законопроект «О репатриации» по сей день находится в Национальном Собрании и не стал даже предметом обсуждения, несмотря на то, что прошло уже 5 лет со времени его подготовки.

«К сожалению, как государство, так и организации диаспоры на данный момент пока еще не понимают важность репатриации и многократно путают ее с вынужденным возвращением, которое происходит в случае сирийских армян», – отметил исполнительный директор Фонда «Репат-Армения» Вартан Марашлян в интервью ИЦ «Еркрамас».

Интервью полностью будет опубликовано позже.
Айк
А смысл? Ну будут говорить и что? Я всю свою сознательную жизнь слышу эти разговоры. Только разговорами "сыт" не будешь.
Таронеци
Пусть начнут говорить. От этих больше проку не добъёшься. Но хотя бы на слуху будет.
Дзокка
Любопытный материал от Дмитрича в эту папку.

Заявления председателей делегаций РСФСР, Армянской ССР и Турции на открытии Карсской конференции
26 сентября 1921 г.

http://lev-dmitrich.livejournal.com/443735.html
Таронеци
Все трое - фейки, представители нелигитимных государств, не признанных Лигой Наций. Двое - оккупанты, оккупировавшие Республику Армении, третий - представитель оккупационной администрации.
По факту они сдали туркам не то, что показано в статье, поскольку фейки руководствовались фейковыми документами. На тот момент уже действовали(и сегодня действуют) международно-признанные границы Республики Армении. Так что туркам передали намного больше.
Дзокка
Некоторые выводы Дарданелльской операции

http://lev-dmitrich.livejournal.com/445572.html
Таронеци
Հիշատակի օր է այսօր:95 տարի առաջ` 1921 թ. փետրվարի 17` լույս 18-ի գիշերը բոլշևիկներ դահիճները Երևանի բանտում իրականացրին մարդկության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող մի ոճրագործություն` թուրք մսագործի ձեռքով կացնահարելով հայազգի մի խումբ մտավորականների ու զինվորական գործիչների (թվով 21 հոգի), որոնցից շատերը Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսներ էին: Նախորդ գիշեր` փետրվարի 16-ին նրանք գնդակահարել էին ևս 50 հոգու ու լցրել բանտի ներսում նախապես փորված հորերը: Եվ որպեսզի մերձակայքում ապրող բնակիչները չիմանային կատարվող սպանդի մասին, բանտի փողոցում մեքենաներ էին կանգնեցրել ու վարորդներին պարտադրել միացրած պահել ազդանշանները, որպեսզի ժխորի մեջ լսելի չլինեն հրացանների համազարկերի ձայնն ու բանտարկյալների աղաղակները:

Կացնահարվածների մեջ էին Խմբապետ Համազասպը, որին ժողովուրդը Վանի, Ասկերանի դյուցազն էր անվանում, գնդապետ Նիկոլայ Ղորղանյանը (Կորգանով)` Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի հեծելազորային գնդի հրամանատարը, Երանոս Թարվերդյանը, բանվոր Սերգոն, Մակեդոնը, Արտուշ խանը, Կամսար Քոչարյանը, Լևոն Ենգիբարյանը, Վարդան Թամրազյանը, Նիկոլայ Բոգդանյանը, եղբայրներ Մուշեղ և Մուրադ Հարությունյանները և ուրիշներ...Նրանք սպանվեցին առանց հանցանք գործելու, լոկ այն պատճառով, որ բոլշևիկները նրանց մեջ "վտանգ" էին տեսնում:

Այո', իհարկե "վտանգավոր" էին ՆՐԱՆՔ, քանի որ չէին ուզում իրենց երկիրը նորից ստրկացված տեսնել և այնքա~ն դժվարությամբ ձեռք բերված անկախությունը, որն ընդամենը 2,5 տարեկան մանուկ էր, դնել բոլշևիզմի "սապոգի" տակ:
ՓԱՌՔ ՄԵՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻՆ,
ՀԱՎԵՐԺ ՀԻՇԱՏԱԿ ՆՐԱՆՑ :

Լուսանկարը վերցված է Սիմոն Վրացյանի "Հայաստանի Հանրապետություն" գրքից:
Նկարում` վերևի շարքում ձախից 2-րդը Խմբապետ Համազասպն է, 3-րդը գնդ. Նիկոլայ Ղորղանյանը:Солдаты отказались выполнять этот приказ, тогда чекисты наняли торков - мясников с того самого пассажа, который и сейчас есть в Ереване.
Нжде тоже был вызван вместе с этими офицерами, но не явился.
Спустя 83 года, в тот же день, тем же способом был убит Гурген Маргарян.
Таронеци
Да вот, блин... Обижаются ордынцы на турков, дескать, неблагодарные они, турки. Ордынцы ради своих диких кочевых родных братьев полностью измазались в крови и дерьме, а эти так и не испытали чувства благодарности.
А всё от чего? Всё от неадекватности! Это слово, "благодарность", ордынцы заимствовали из чужого поля понятий, сами его не освоив. Почему они от своих напарников дикарей ожидают благодарности, сами к которой не способны, это интересная тема для психологов. Или для зоологов.
Но ордынцам обидно, да.

Как Россия спасла Турцию от исчезновения и как та отблагодарила30 октября 1918 года после подписания на борту английского линкора «Агамемнон» в порту Мудрос на острове Лемнос перемирия со странами Антанты закончилось участие Османской империи в Первой мировой войне. Четырехлетнюю войну, стоившую ей более 770 тысяч жизней, она начала 29 октября 1914 года, обстреляв без объявления войны российский порт Севастополь.

Уже 13 ноября 1918 года войска Англии, Франции и Италии установили контроль над проливами Босфора и Дарданеллы и оккупировали столица Османской империи - Стамбул. Таким образом султан Мехмед VI оказался во власти держав Антанты и стал их послушной марионеткой.

15 мая 1919 года греческие войска высадились в Смирне (нынешний Измир) и начали расширять контролируемую в этом районе территорию. Итальянские войска оккупировали всю южную часть Турции-Анатолию. Французские войска заняли юго-восточную часть Турции - Киликию, прилегающую к их новой колонии Сирии. На востоке войска, появившейся после распада Российской империи, независимой Армении присоединили к ней город Карс и начали устанавливать свою власть в тех районах, где жили армяне до того как турки их вырезали в 1915 году. Начали создавать свое государство и проживающие в Турции курды.

Султанское правительство никаких мер против этого не предпринимало, а остатки ее армии были полностью деморализованы, т.к. Османская империя воевала почти непрерывно с 1911 года и военные запасы были исчерпаны. С каждым днем все меньше становилась контролируемая территория и все больше турок попадало под иностранную оккупацию. Фактически уже встал вопрос о самом факте существования Турции и ее народа.


Тем более, что премьер-министр Греции Элефтериоса Венизелоса провозгласил «Мегали идэа» (Великая идея), которая фактически означала восстановление Византийской империи, а в ее состав входила и вся территория нынешней Турции. Кстати, во имя этой идеи греческие войска участвовали в интервенции и на юге России, обороняя от Красной Армии Одессу и Николаев. Одновременно греки вели переговоры с Антантой о передаче этих городов, где имелась большая греческая диаспора, под свое управление.

Спасая свой народ и его государство генерал Мустафа Кемаль, позже взявший фамилию Ататюрк - Отец турок, победитель войск Антанты при Дарданеллах в 1915 году, собрал 23 апреля 1920 года в Анкаре Великое национальное собрание. К тому времени под контролем турок находилось уже только около трети от территории современной Турецкой республики. Было объявлено, что это новый парламент страны и его главной задачей является освобождение страны от интервентов. Но с чем сражаться против них? И уже 26 апреля Мустафа Кемаль пишет официальное письмо Советскому правительству с просьбой об установлении дипломатических отношений и оказании военной помощи. В нем он писал: "Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами и освобождение всех угнетенных".

Из-за того, что тогда Северные Кавказ и Причерноморье были еще под властью белогвардейцев и Антанты, турецкие офицеры связи Ибрагим-бей и Хулуси-бей смогли доставить письмо в Москву только 1 июня. Там оно вызвало огромный восторг - появился союзник, собравшийся воевать против Антанты за всех угнетенных, да еще и под красным знаменем!

По счастливому для турок совпадению флаг Османской империи, на протяжении веков активно увеличивающей ряды угнетенных, а затем и Турецкой республики был красного цвета. Но как бы то ни было, первый шаг к мировой революции был сделан: Советская Россия стала первой страной в мире, признавшей новое правительство, а потом и Республику Турция, уже на следующей день после получения письма.

Военная помощь превзошла самые большие ожидание будущих борцов с империализмом. Всего было поставлено 39 тысяч винтовок, 327 пулеметов, 54 орудия, 63 млн. патронов, 147 тысяч снарядов, полторы тысячи сабель, 20 тыс. противогазов и 2 морских корабля-истребителя "Живой" и "Жуткий". Также советскими специалистами были построены две пороховые фабрики в Анкаре и передано оборудование для патронного завода вместе с сырьем. И это в то время, когда еще шла война с белогвардейской армией Врангеля и Польшей, а Дальний Восток и часть Сибири были оккупированы японцами.

Этого оказалось мало. Вскоре было передано 200,6 тонн золотых слитков, а затем в период до 3 мая 1922 полномочный представитель РСФСР в Турции Семен Аралов передал по частям еще 10 миллионов рублей золотом. И это в то время, когда большевистское правительство собирало и конфисковывало по всей стране золото для закупки хлеба голодающим. Так что 5 миллионов умерших от голода в Поволжье в 1921-22 годах можно считать павшими при исполнении интернационального долга. Жаль, что они про это не узнали, как не узнали и беспризорники что легендарный командарм Фрунзе при посещении Трабзона подарил 100 тысяч рублей золотом на организацию приюта для детей, потерявших родителей на фронте.

Оружием и финансами помощь Советской России не ограничилась. В помощь новой турецкой армии из Советской России были посланы инструкторы, а в войска Антанты тайные агитаторы для разложения их изнутри и сбора разведывательной информации. Представителем Украинской ССР в Турции в декабре 1921 года стал Фрунзе и именно тогда отмечены первые победы новой турецкой армии.

Но и это не все. Войска Красной Армии вошли в Армению и 5 декабря 1920 года там была установлена Советская власть, а 16 марта 1921 года в торжественной обстановке в Москве был подписан Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. Согласно этому документу Советское правительство уступало Турции города Карс, Ардаган и Артвин с окружающими территориями. Таким образом была не только ликвидирована угроза с востока для Турции, но она даже получила назад города, которые уступила России еще после поражения в войне 1877-78 годов.

Воодушевленные турецкие войска добились некоторых успехов в Киликии. Французское правительство понимало, что новая кровопролитная война всего через 3 года после Первой мировой войны не будет популярна среди их народа и это скажется на результатах парламентских выборов. К тому же еще был памятен мятеж моряков на французской эскадре в Черном море в1919 году, когда на кораблях были подняты красные флаги. Поэтому Франция вывела свои войска и прекратила поддержку курдов, что для многих из них имело трагические последствия. Вскоре ее примеру последовала Италия.

Английское правительство решило наказать турок с помощью греческих войск. Это совпадало с планами самих греков и они начали наступление на Анкару, чтобы осуществить вековую мечту и окончательно покончить с турецким государством. К августу 1921 года греки уже подходили к Анкаре, растянув при этом линию фронта и свои коммуникации. Этим воспользовались турецкие войска. В ходе 22-дневной битвы у реки Сакарья греки были разгромлены. Началось их отступление на всех участках фронта. В ходе наступления турецкие "борцы за освобождения всех угнетенных" вырезали все греческое население, которое жило на этой земле с античных времен, задолго до прихода сюда кочевников-турок. Случаи убийств исчисляются сотнями, но вот самые крупные из них: Тургутлу - 4 тысячи жертв, Акхисар - 7 тысяч, Айвалык - 3 тысячи.

Ища спасения, греки побежали к порту Смирна, чтобы оттуда переправится в Грецию. Но 9 сентября 1922 года турецкие войска во главе с генералом Мустафой Кемалем (будущим Ататюрком) и запретили эвакуацию. Вскоре был подожжен христианский квартал города, сгорели сотни домов, 24 церкви и 28 школ, началась резня его жителей и беженцев. Спасаясь, люди собрались на набережной. Турецкие войска блокировали их там.10 дней христиане стояли на берегу моря, умирая от жажды и голода. Чтобы заглушить их крики постоянно играли турецкие военные оркестры. Все это происходило перед стоящим на рейде флотом стран Антанты. Под давлением западных стран, турецкое руководство разрешила эвакуацию оставшихся в живых греков, кроме мужчин от 17 до 50 лет, которые отправлялись на принудительные работы в центральные районы страны.

В результате этой трагедии только в Смирне погибло около 200 тысяч человек. Кроме того, из приговоренных к работам мужчин, многие умерли еще по дороге. После этого исчез христианский город Смирна и появился чисто мусульманский город Измир.

Наблюдая горящий город, Мустафа Кемаль сказал своим соратникам: «Вы видите доказательство, того что Турция очистилась от предателей-христиан и иностранцев. Отныне она принадлежит туркам». А после этого распорядился отправить официальное сообщение, что город подожгли греки, подстрекаемые митрополитом Хризостом. Митрополита турки зверски замучили на глазах у французских солдат.


Очевидно, со временем оправдание преступления изменилось. В Мемориальном комплексе и усыпальнице Ататюрка «Аныткабир» в Анкаре есть фото горящего города и надпись, что его подожгли отступающие греческие войска.

Покончив с греческой армией, а заодно и с населением, турецкие войска двинулись к Стамбулу и проливам Босфор и Дарданеллы. Это часть Турции имела огромное стратегическое значение и любая великая держава мечтала о владении ею. К счастью для турок, Стамбул в этот момент находился под англо-французским управлением, и ни одно из государств не считало его своим. Это давало туркам шанс вернуть город мирным путем.

Была созвана конференция в Лозанне, где делегация СССР полностью поддержала позицию Турции о возврате ей Стамбула и проливов. Страны Антанты опасались, что в случае неуспеха переговоров Турции начнет помогать и Красная Армия, закончившая к тому времени гражданскую войну и изгнавшую интервентов. А за Стамбулом Болгария, где у власти крестьянское правительство и работает представительство Коминтерна, а там недалеко и Венгрия, где 3 года назад с большим трудом удалось ликвидировать Советскую республику. Короче, с мировой революцией лучше не связываться. Кроме того турецкое правительство официально заявляло, что будет соблюдать права всех национальных и религиозных меньшинств, а неофициально обещало западным дипломатам отказаться от коммунистического пути развития.

Турки снова добились успеха - мирный договор был подписан, Стамбул и проливы назад получены, все иностранные войска выведены и все населенные турками территории освобождены. Своего султана Мехмеда VI турки подарили англичанам - те его вывезли из Стамбула на линкоре «Малайя», а сами 29 октября 1923 года провозгласили республику. Президентом стал Мустафа Кемаль, взявший в 1934 году фамилию Ататюрк - Отец турок.

С греками, кроме мирного договора, было заключено соглашение об обмене населением. По нему в Турции греки оставались жить только в Стамбуле, а турки в Греции только в Восточной Фракии. В 1955 году случился Стамбульский погром греков и практически все представители этого народа покинули страну. Надо отметить, что за 30 лет Турция стала значительно более гуманным государством - было убито «всего» 17 человек, включая двух священников. Турки же в Восточной Фракии продолжают счастливо жить и успешно размножаться.

Предусмотренное Лозаннским договором соблюдение прав национальных меньшинств было выполнено с точностью до наоборот. В феврале 1926 года турецкие газеты опубликовали текст несуществующий телеграммы в Испанию. В ней 300 неназванных авторитетных представителей еврейского народа заявляли, что им живется в Турции так хорошо, что никакие права, предусмотренные Лозаннским договором, им не нужны. Правительство Турции, разумеется, сразу же пошло им навстречу и, после проведения пропагандистской компании под лозунгом: «Гражданин Турции, говори по-турецки!», был принят закон, запрещающий все языки кроме турецкого и, соответственно, закрытие школ и СМИ национальных меньшинств. Такого не было даже в Османской империи. Восстания протестующих курдов были жестоко подавлены.

Настало время отблагодарить и СССР, с нетерпением ждущий, когда страна, получившая щедрые подарки, начнет строить социализм. С главным строителем социализма - Коммунистической партией - обошлись просто. Ее руководство практически было назначено из числа верных Мустафе Кемалю людей, после того как ее основатель и председатель Мустафа Субхи с 14 соратниками был зарезан на корабле другими верными людьми будущего Ататюрка. Главной задачей нового руководства стало получение денег теперь уже от Коминтерна. Когда это не удалось, партия и коммунистическая пропаганда были просто запрещены. Это произошло сразу после окончания войны еще в 1923 году. От этого запрета десятилетия спустя пострадал и будущий российский политик Владимир Вольфович Жириновский, попавший в турецкую тюрьму.

Однако нельзя сказать что СССР за свою помощь не получил совсем ничего. Когда в 1928 году праздновалось 5-летие Турецкой республики, был воздвигнут 12-метровый монумент «Республика» со скульптурами Ататюрка и его соратников. Среди них будущий маршал Ворошилов, активный сторонник оказания помощи Турции, и бывший дипломатический представитель РСФСР в Турции Семен Аралов. Немногочисленные оставшиеся в Турции русские туристы могут увидеть этот памятник на центральной площади Стамбула - Таксим.


Клемент Ефремович Ворошилов оправдал оказанную ему высокую честь. В его квартире 6 мая 1932 года состоялась встреча Сталина с председателем Совета министров Турции Исметом Иненю. Это будущий второй президент Турции, получивший свою фамилию в честь места, где он разгромил греческие войска. По итогам встречи было принято решение о выделении Турции 8 миллионов долларов США. На сей раз, к счастью, не безвозмездно, а в виде кредита. Правда сроком на 20 лет и с погашением его не деньгами, а турецкими товарами, что тоже неплохо.


В благодарность Ворошилову снова была оказана высочайшая честь: его именем была названа улица в Измире и на военном параде в честь 10-летия Турецкой республики 29 октября 1933 года он объехал турецкие войска вместе с Ататюрком. Именно тогда турецкий руководитель произнес речь, где были такие слова: «Победа новой Турции над интервентами была бы совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла Турции и морально и материально. И было бы преступлением, если бы наша нация забыла об этой помощи».

Интересно, помнила ли Турция про российскую помощь, когда поставляла хром и разведданные о Советской армии Гитлеру, когда посылала войска воевать против советских летчиков в Корее, когда поддерживала чеченских сепаратистов или когда сбила российский самолет?

Владимир Тулин София специально для ФАН

Источник
Корюн
Цитата(Таронеци @ 4.3.2017, 15:45) *
... В феврале 1926 года турецкие газеты опубликовали текст несуществующий телеграммы в Испанию. В ней 300 неназванных авторитетных представителей еврейского народа заявляли, что им живется в Турции так хорошо, что никакие права, предусмотренные Лозаннским договором, им не нужны. Правительство Турции, разумеется, сразу же пошло им навстречу и, после проведения пропагандистской компании под лозунгом: «Гражданин Турции, говори по-турецки!», был принят закон, запрещающий все языки кроме турецкого и, соответственно, закрытие школ и СМИ национальных меньшинств...

По просьбе еврейских трудящихся. Очень знакомо.
Что это за разноцветные уроды на первом фото и что там за скотина пальцем в небо тычет на втором?
Таронеци
Цитата(Корюн @ 4.3.2017, 22:22) *
Что это за разноцветные уроды на первом фото и что там за скотина пальцем в небо тычет на втором?

1)торжественный караул у памятника №1
2)Ататюрк увидел на небе Луну(только на третьем)
Корюн
Цитата(Таронеци @ 5.3.2017, 19:55) *
...только на третьем...

У меня тогда только две фотки открылись. Но действительно - уроды. И скотина тоже.
Странная манера ходить, похожи на марионеток, точнее на фанерного буратино. Интересно, азера так же ходят или как в советской армии?
Таронеци
Олбанчеги больше похожи на Чаплина в смысле походки.

Таронеци
Война тандема России и Турции против Армении (Видео)Этот ролик хотелось бы засунуть под нос каждому, кто пытается утверждать, что Россия спасла Армению и армян от уничтожения турок. Если царские архивы, архивы ГПУ и КГБ, для широкой общественности были и есть закрыты — это не значит, что человеческая память и альтернативные архивы перестали существовать.

В принципе ничего удивительного, в России крепостное право отменили тогда, когда Англия строила глобальные железные дороги, связующие все страны Европы.

Но если тогда отсталая Россия могла нагнать отставание в течении нескольких десятилетий, то сейчас это разрыв настолько велик, что срок в несколько сот лет может оказаться недостаточным.

Армения отстает на тысячи лет, но как говорится в ролике, Армения, благодаря своему творческому гению, способна на быстрое восстановление, чего не скажешь о России, особенно с учетом синего менталитета.

Единственная нестыковка в ролике в том, что большевики якобы присоединили большую часть Армении к СССР. Достаточно посмотреть на карту, представленную в ролике, чтобы понять, кто именно выиграл от чреды геноцидов, совершенных турками, инициированных сначала царской Россией, а затем большевистской.

Внимание, если вы обнаружите, что ролик по какой — то причине отсутствует, такое случается при науськивании соседнего с Арменией образования, просто забейте название видео в поиск ютуба, ролик обязательно будет в другом месте.

Как большевицкая Россия и Турция разделили Армению


Таронеци
Конечно, история влезания России в Армянский вопрос полна всяких обстоятельств, которые, вероятно мы будем рассматривкать ещё не одщнажды.
Но сегодня мы обратимся к настоящему, к сегодняшнему состоянию данного вопроса.

”БЫТЬ МОЖЕТ, ЗА ХРЕБТОМ КАВКАЗА…”
By Tigran Khzmalyan on April 29, 2017 ArmeniaНа прошлой неделе с интервалом в несколько дней Армению потрясли два скандала, на первый взгляд, местного значения. Сначала в Службе Национальной Безопасности (местной правопреемнице КГБ) была разоблачена преступная группа, за взятки переправлявшая на Запад граждан Армении по поддельным шенгенским визам. Затем в представительстве Евросоюза в Ереване была арестована группа местных сотрудников, разворовывавших финансовую помощь, предоставляемую Европой Армении в виде грантов. Эти новости так бы и остались в разделе провинциальной криминальной хроники, не будь за ними широкого мирового контекста. Ведь в те же самые дни скандалом европейского уровня стала принудительная отставка президента ПАСЕ, испанского дипломата Педро Аграмунта, уличенного в ”небезвозмездном” лоббировании интересов России и Азербайджана в проблематичном для них политическом поле Европы. Почти одновременно стало известно о российских хакерских атаках на избирательный штаб лидера французских выборов Эммануэля Макрона, обходящего в президентской гонке кремлевскую фаворитку Марин Ле Пен. На фоне эпического скандала в США о связях Москвы с ”командой Трампа” уже почти рутинными кажутся сообщения о заговорах чекистов против Черногории, Болгарии, Македонии. Вот почему практически вне поля зрения мировой прессы и общественности оказались скандалы в европейских представительствах и спецслужбах Армении, тем более, что местные наблюдатели не удосужились, или не осмелились связать их друг с другом. А зря.

Армения редко попадает в списки, составляемые мировыми аналитическими центрами из числа стран, подвергшихся в последние четверть века российской агрессии и ползучей оккупации. Некая фигура умолчания в международных организациях предполагает чуть ли не добровольное согласие Армении на заклание у алтарей путинской реставрации советской империи. Между тем нигде Кремль не действовал с таким размахом и цинизмом, нигде чекисты не добились столь ужасающих и разрушительных результатов как в Армении. Достаточно сказать, что главным аргументом политического и психологического давления на эту страну и нацию была и остается неприкрытая угроза нового геноцида, которым Москва десятилетиями и вплоть до сегодняшнего дня шантажирует армян. Даже вторжение России в Грузию и в Украину оказалось менее эффективным, чем ее постоянное давление и постепенная абсорбция целого государства и народа, как это происходит в Армении. Погромы и массовые убийства армян в 1988 году в Сумгаите и в 1990 году в Баку, когда советская армия, милиция и КГБ в течении нескольких суток не выходили из казарм, чтоб не мешать толпам убийц ”зачищать территорию” для острастки ереванских ”бунтарей”, требовавших выполнения Конституции и прав человека, стали классикой жанра государственного терроризма в СССР. Однако это отнюдь не было изобретением Политбюро ЦК КПСС. Еще в годы исторического Геноцида армян в Османской Турции царская армия и спецслужбы России испытали эту чудовищную тактику, когда российские войска с авангардом из армянских добровольческих полков на Кавказском фронте в 1915 и 1916 гг. получали ”странные” приказы из Санкт-Петербурга о внезапных и необъяснимых отступлениях из уже освобожденных городов и провинций Западной Армении. Именно так и тогда, с молчаливого согласия России, происходили самые страшные эпизоды турецкой резни в Ване, Муше, Битлисе, Карсе, Эрзеруме. Целью был прожект идеологов тогдашнего ”русского мира” о заселении опустошенных земель ”ефратским казачеством”. Пять лет спустя Ленин в погоне за химерой мировой революции еще раз пожертвовал Арменией, отдав ее территорию облапошившему его Ататюрку и в голодном 1921 году не пожалев оружия и золота ради спасения Турции от разгрома. Еще четверть века спустя эту же тактику применил Сталин во Второй Мировой Войне, когда Красная Армия неделями стояла на Висле, не вмешиваясь в бойню, учиненную эсесовцами в Варшавском гетто,.

Армения сегодня подобна Франции начала 40-х годов – оккупированная, управляемая вишистским правительством соглашателей и коллаборационистов на службе у захватчиков, без союзников и почти без надежд на помощь, с еще слабым Движением Сопротивлением. Без этих исторических параллелей трудно со стороны понять механизм и причины тотального контроля путинского режима над марионеточным правительством Еревана, приведенным к власти Москвой после государственного переворота и расстрела армянского парламента 27 декабря 1999 года – за два месяца до ”взятия Кремля” чекистами во главе с Путиным.

Если эти аналогии кому-то покажутся пафосными и некорректными, подумайте сами – неужто КГБ, проворачивающий на глазах у всего мира эпические спецоперации в Вашингтоне и Париже, в Берлине и Подгорице, хоть на секунду бы усомнился любой ценой сохранить свою власть над Арменией, позволяющей контролировать огромный стратегический регион…

Возвращаясь к местным взяточникам и контрабандистам, посмотрим на них уже в этом геополитическом контексте. СНБ Армении полностью подчинено ФСБ России и предполагать наличие там какой-либо группы, за один лишь год самовольно переправившей более 200 граждан в Шенгенскую зону по липовым документам без ведома ФСБ – просто смешно. Тем более, что по фантастическому межгосударственному договору между Арменией и Россией, зоной ответственности российского ФСБ является и ереванский международный аэропорт ”Звартноц”, где и промышляли траффикингом армянские чекисты. Зачем же российском спецслужбам покрывать такую масштабную контрабанду ”живым товаром” – неужто лишь корысти ради? Конечно, нет. Во-первых, в последние месяцы из Армении на Запад один за другим перебираются уже бывшие высокопоставленные чиновники, министры, депутаты, олигархи, вложившие награбленные здесь деньги в американскую и европейскую недвижимость. Известны несколько случаев, когда наиболее одиозные деятели получали отказ на въездную визу в США или ЕС. Очевидно, остальные решили подстраховаться с помощью российско-армянских спецслужб, выдававших им фальшивые документы и визы. Во-вторых, нет никаких сомнений, что ФСБ/СНБ столь же тщательно контролируют и эффективно внедряются в работу западных организаций в Армении. Ни один из проворовавшихся сотрудников ереванского оффиса Евросоюза не имел бы шанса на трудоустройство без санкции российско-армянских спецслужб. Отсутствие общественного контроля над деятельностью западных представительств в постсоветских странах делает их особенно узявимыми и для коррупции, и для сопутствующей ей вербовке со стороны местной тайной полиции. При этом попутно решается и дополнительная задача компроментации западных институтов демократии и свободы. И, наконец, третья, наиболее актуальная сторона этой проблемы: именно проникновение КГБ/ФСБ и ее подразделений в каналы эмиграции на Запад сделали столь эффективным управление и миграционными потоками, и террористической активностью, и кажущийся необъяснимым агрессивный ”путинизм” обосновавшихся в Европе и в США эмигрантов новой волны из бывшего СССР. Пример Армении помогает понять и оценить механизм и масштаб работы КГБ/ГРУ/ФСБ против Запада за рубежом. Более того – нигде в мировой истории не найти другого примера столь виртуозной и лживой пропаганды, в результате которой большевики и чекисты умудрились насадить в головах преданного и проданного ими армянского народа чувство страха, смешанного с благодарностью жертвы палачу…

Армения была и остается полигоном испытаний наиболее изощренных политтехнологий для российских спецслужб, а наличие обширной и влиятельной диаспоры делает армян особенно привлекательным и ценным объектом их работы. Достаточно упомянуть легендарные заслуги армянской общины Ирана в спасении ”большой тройки” в дни Тегеранской конференции 1943 года или усилия армян США и Европы для успеха атомной программы СССР. Беззастенчивая эксплуатация патриотической риторики в кругах армянской диаспоры оборачивалась в умелых руках КГБ бессовестным шантажом и устрашением армян новой турецкой резней в самой Армении. В этом смысле нынешняя политика Кремля не менее преступна, чем турецкая резня столетней давности, совершенная при молчаливом попустительстве тогдашней российской власти. Эта циничная тактика работает и сейчас – стоит лишь послушать угрозы современных российских политиков в адрес Армении – от Жириновского и Дугина до Рогозина и Маркова. Стоит сравнить астрономические цифры поставок оружия массового поражения Азербайджану из России, официально ”озабоченной” урегулированием в Карабахе. Вот почему армянское общество настолько парализовано и беспомощно, что кажется невероятным, вспоминая демократическое восстание 1988-1991 годов и учитывая наличие влиятельной диаспоры на Западе. Вот почему поражающая воображение западных политиков и обывателей эффективность российских спецслужб давно уже стали привычной рутиной и тяжким бременем для нас – все эти технологии давно отработаны и применены в Армении.

Наша страна являет собою страшный пример, опровергший давнишнюю надежду Лермонтова: ”Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь от твоих пашей; от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей”… Нигде за пределами России тотальный контроль над всеми аспектами жизни, разрушительное влияние чекистских спецслужб на государство и общество не проявляется в таких масштабах, как в Армении, где осуществилось мрачное лермонтовское пророчество: ”И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ”…

Если Европа хочет узнать, чем ей грозит победа путизма – не нужно смотреть на Россию, которую все равно, как известно, ” умом не понять”. Достаточно посмотреть на Армению. Или на то, что от нее еще осталось.

Источник
Таронеци
Цитата(Айк @ 20.4.2015, 13:34) *
Цитата
4. И последнее. Инородцы (в том числе армяне) вообще не подлежали призыву...

Это не совсем правда. Такой закон существовал в 17в, и список не призываемых "инородцев" постоянно сокращался, хотя к Закавказью действительно мог и не применяться, но к первой мировой эта тема уже была далеко не актуальной, возник вопрос о формировании туркестанских дивизий из Средней Азии, население которой и вовсе было откровенно враждебно к россии.

Айк, я тут оверквотирование убирал и вот это заметил.
Ту здесь как-то мягко, я бы сказал, толерантно даже, но вводишь представителя кровавого царизма в заблуждение.
К армянам этот закон никогда никакого отношения не имел. Понятно, что для представителя царизма армянин от чукчи не отличается(о чукчах я, кажется писал? Не знаю как среднеазиаты, а чукчи российскую армию разгромили полностью), но ты мог бы знать, что сама выигранная у Персии война была выиграна исключительно потому, что вся персидская гвардия, состоявшая из армян, перешла на сторону России. Теперь неуместно давать этому оценку, но не будь этого обстоятельства, Россия никогда не победила бы Персию.
После этого армяне стали постоянным компонентом армии РИ, в том числе и его генералитета и, даже адмиралы имели место быть.
Самым наглядным является случай с Лорис Меликовым. Ни при каких обстоятельствах министром внутренних дел империи не мог быть назначен представитель народа, не подлежащего призыву на службу.
Таронеци

О том как русские с турками воевали против армян и памятник Гарегину НЖДЕ
[size="4"][/size]
Таронеци


Таронеци
Продолжим...

Два мнения об армянах-добровольцахКогда русское правительство изменило первоначальный план относительно устройства Армении, когда решено было создать Евфратское казачество, аннексировать всю Армению и заселить её русскими переселенцами, то оно стало коситься на армянские дружины, стало создавать искусственные преграды к ее увеличиванию, охотно выслушивало жалобы на неё курдов, турок и искало повод её расформировать. Условия, поставленные Кавказской высшей администрацией были настолько тяжёлые, что существовать больше дружинам возможности не было. Но армянские общественные деятели не желали брать на себя почин роспуска дружин. Наконец администрация поставила условие - немедленно расформировать дружины и образовать из них 7 армянских стрелковых батальонов, которые пополняются исключительно русско-подданными армянами во главе из армян-офицеров русской службы. Многие добровольцы вошли в эти батальоны.
По цензурным условиям об армянских добровольцах писалось мало. Не место и не время теперь здесь указывать на заслуги их. Я считаю нужным привести авторитетное мнение Северянина, который все время находился на фронте, видел сам, что делали дружины и часто с ними совершал походы. Вот, что он пишет: "Два года я скитаюсь по Кавказскому фронту и многому был свидетелем, а ещё больше слышал об армянских дружинах от героев Кавказа, генералов Пржевальского и Назарбекова, или в особенности от старых героев, от солдат, от казаков. Есть два мнения об армянах-добровольцах: людей на фронте-очевидцев и людей тыла- сплетников, ничего не видевших. Герои тыла - враги добровольцев, как они являются врагами интересов России. Истинные герои - очевидцы, всегда высказывались в пользу добровольцев."Превосходное знание театра военных действий, знание языков турецкого, татарского и курдских наречий; вековая вражда и озлобление против турок и курдов в связи с мечтами и чаяниями, окрылявшими всех, - все это делало армян-добровольцев весьма ценным фактором на турецком фронте военных действий. Они были всегда в первых рядах при наступлениях и в последних рядах при отступлениях. Взятие Вана, Мокса, Копа, Хныса, Шатаха, бои под Дильманом, Битлисом, ревандузский бой, разгром курдов в Соудж-Булаке, неукротимое мужество, проявленное при взятии высот Сорпа и Зевинских - наполняют душу гордостью и вселяют полную уверенность, что армяне дозрели до свободы.
В кратком очерке деятельности армянских добровольческих дружин 1914-1916 г.г. знаток этого движения, Е.Шатирьян говорит следующее:"Не только рассказы очевидцев, но и многочисленные официальные приказы представителей высшего командного состава кавказской армии, а также сотни георгиевских крестов, полученных дружинниками, подтверждают блестящую боевую работу армянских отрядов и значение их именно как ценного военного элемента."
Участие добровольцев в русско-турецкой войне спасло жизнь сотен тысяч беженцев, покрыло славой имя армянского народа и выявило всю глубину "княжеского духа" нации, её "боевой стойкости и расовой отваги".
Отношение части армянского общества к добровольцам пережило некоторую эволюцию от горячего преклонения в период организации дружин до резкого отрицания их полезности; правительство также не осталось глухо к настроениям этих кругов. Враждебное дружинам течение, окрепшее с уходом графа Воронцова-Дашкова с поста главнокомандующего кавказской армией добилось наконец своей победы.
Несмотря на вполне благоприятные характеристики, данные в ответ на запрос высшей военной власти командирами отдельных боевых частей, в состав которых или совместно с которыми дружины непрерывно работали в течении 2 лет, добровольческое движение было ликвидировано.


«Красная книга» Г.Х.Чалхушьян 1919 год
Таронеци
Армения 1920-й (хронология)


К весне 1920 года Советская Россия смогла переломить ход событий в гражданской войне, разгромить армии Деникина, Колчака и Юденича и даже предпринять (правда, безуспешный) поход на Польшу. Разгром армии Деникина открыл коммунистам путь на Кавказ.28 апреля 1920 года. Войска XI Красной Армии входят в Баку и объявляют Азербайджан советским. Действия советских войск на Кавказе были скоординированы с действиями войск Кемаля, о чем он сообщил 14 августа:
"Проявленная Советской республикой инициатива выразилась в отправке ею Х и XI армий на Кавказ, на Восточный фронт. При нашем влиятельном содействии и помощи эти армии легко прошли Северный Кавказ и вступили в Азербайджан. Азербайджанцы встретили прибывшие войска с полным спокойствием. Советские армии приняли необходимые военно-стратегические меры на границах Армении и Грузии и вместе с этим приступили к установлению непосредственной связи с нами. Это было в мае месяце. 1 августа Красная Армия русского большевистского правительства и армия Великого Национального Собрания соединились в Нахичевани . Прибывшие туда наши войска были приняты Красной Армией с особой торжественностью и почетом" (Кемаль, 1966, с. 102, 103).
О том, что кемалисты приняли участие в советизации Азербайджана, свидетельствовали и советские историки: "В Азербайджане кемалисты действительно оказали некоторое, хотя и весьма ограниченное, содействие восстановлению советской власти. Дело в том, что после эвакуации в ноябре 1918 года турецких войск из Азербайджана там остался ряд турецких офицеров, часть которых стала потом поддерживать антиимпериалистическую программу кемалистов и под их влиянием проявила готовность участвовать в борьбе с мусаватистами. Подпольный Кавказский Крайком РКП(б) установил с ними контакт, и они сыграли положительную роль в выступлениях против мусаватистов" (Еремеева, 1966, с. 416).29 апреля. Ревком Азербайджана направил правительству Армении ультиматум:
"Рабоче-крестьянское правительство Азербайджанской Советской Республики, в лице Революционного Комитета, требует: во-первых, очистить от ваших войск земли Карабаха и Зангезура, во-вторых, отойти к вашим границам и, в-третьих, прекратить межнациональную резню. В противном случае Революционный Комитет Азербайджанской Советской Социалистической Республики будет считать себя в состоянии войны с Армянской Республикой. Для ответа на наш ультиматум вам дается три дня.
Комиссар по иностранным делам
Азербайджанской Советской Республики Гусейнов"
(Врацян,1992, с. 45).
1 мая. Спустя два дня аналогичный ультиматум правительству Армении направляет командование XI Красной Армии Советской России: "На границе Армении и нашего союзника Советского Азербайджана продолжаются военные действия. Рабоче-крестьянское правительство России считает своим священным долгом всеми силами прийти на помощь Азербайджану. Советское правительство от имени всех трудящихся просит нас о том, чтобы в Азербайджане была окончательно установлена рабоче-крестьянская власть. Спровоцированные Англией, дашнакской партией и мусаватистами столкновения на национальной почве вы­годны лишь врагам угнетенных народов и эксплуататорам трудящихся классов Армении и Азербайджана. Все пограничные споры между Арменией и Азербайджаном мо­гут быть решены лишь волей трудящихся этих стран. Советский Азербайджан не может быть защитником какого-либо шовинистического, националистического или захватнического дела. В Азербайджане уже не может существовать межнациональная ненависть. Именем Российской Социалистической Федеративной Республики предлагаем правительству Армении немедленно прекратить военные действия в Советском Азербайджане и вывести армянские войска за пределы границ. Это должно быть сделано за 24 часа после получения настоящей программы [срок ультиматума с точностью до минуты совпадает со сроком, установленным Ревкомом Азербайджана.Невыполнение этого требования будет расценено как объявление войны Советской России. Наше предложение будет осуществлено силой Красной Армии, а ответственность за последствия ляжет на правительство Армении.
Орджоникидзе, Киров, Механошин, Левандовский"
(Айрапетян, 1992, с. 35—36).
10-14 мая. Так называемое майское восстание кучки кремлевских марионеток (Саркис Мусаэлян, Авис Нуриджанян, Арташес Мелконян). "Восстание" было явно инспирировано извне, о чем красноречиво свидетельствует враждебный для армянского народа (в условиях угрозы со стороны турок) призыв коммунистов Александрополя: "Голодные и бесправные массы Армении готовы протянуть свою братскую руку через голову Дашнакского правительства победоносной Красной армии, дошедшей до стен Баку, и бакинскому пролетариату. С сегодняшнего дня наша борьба – не против турецкого рабочего и крестьянина, а против Дашнакского правительства, близок день падения этого правительства, день, который станет победным для рабочих и крестьян Армении" (Врацян, 1992, с. 47).
"Голодные и бесправные массы Армении" не поддержали восстание, и оно вскоре было подавлено. Но поскольку такое развитие событий не совпадает с коммунистической мифологией, послушный партийный летописец Ц.П. Агаян переписывает историю: "Дашнакское правительство с помощью англо-американских интервентов подавило восстание" (Агаян, 1961, с. 767). Интересно только знать, где Агаян нашел в 1920 году в Армении американских интервентов?
"Майское восстание" успеха не имело и иметь не могло, так как "армянские большевики действовали как члены русской партии и не делали попыток организоваться на национальной почве или поставить животрепещущие национальные вопросы" (Врацян, 1992, с. 33). Армянским коммунистам были чужды не только чаяния и нужды армян, но и сами армяне:
"Армянский народ, – "учил" один из видных деятелей Компартии Армении Геворк Атарбеков, – это мещанское понятие. Для нас не существует понятие "нация". Для нас существует класс. Мы "стремимся к победе пролетариата и мировой революции. Если во время этих великих социальных потрясений должен погибнуть армянский народ, пусть погибает. В России мы уничтожили 15 миллионов человек. Если понадобится, уничтожим еще 15 миллионов, лишь бы победила мировая революция" (Захарян, 1990).


Вот этот урод


Цифра 15 миллионов за первые три года власти большевиков (Атарбеков говорил об этом в начале 1921 года) не так уж фантастична, как может показаться на первый взгляд. Мои расчеты, основанные на советских официальных данных, показали, что число жертв коммунистического террора с 7 ноября 1917 года по 31 декабря 1920 года равно 10 миллионам 100 тысячам человек. Но неофициальные данные мне, разумеется, не были доступны. В. В. Кожинов для периода 1917-1922 годов получил цифру 20 миллионов. Так что 15 миллионов для 1917-1920 годов – вполне возможно.
21 мая. Красная Армия подошла к границам Карабаха.
3 июня Правительство Советской России дало положительный ответ на послание Кемаля и сразу же стало искать повод для оккупации Армении. На другой день, 4 июня Нарком по иностранным делам Советской России Чичерин телеграфирует в Ереван: "Согласно достоверным сведениям, в Карсе и в других районах Армении арестованы сотни коммунистов. Правительство Армении допускает самосуд и тайно расстреливает коммунистов. В частности, расстрелян тов. Микоян. Советское правительство с большим возмущением узнало о произволе, который чинится в отношении деятелей коммунистического движения" (Оганесян Э., 1991, с. 319-320).
И хотя "сотни коммунистов" не были убиты правительством Армении, а "товарищ Микоян" умер в своей постели 50 лет спустя (21 октября 1978 года), 5 июля XI Красная Армия вторглась в Зангезур и захватила его центр – Горис, а один из полков занял Нахичевань.
Июль-август. Упорные бои с переменным успехом армии Армянской Республики во главе с Дро и XI Красной Армии.
10 августа. Не имея возможности воевать одновременно и с кемалистами, и с коммунистами, правительство Армении обратилось к Москве с предложением о перемирии, и в Тифлисе делегация полномочного представителя Совнаркома России Бориса Леграна заставляет представителей Армянской Республики подписать "Временное соглашение о перемирии", согласно которому Армения лишалась Зангезура, Карабаха и Нахичевани.
В тот же день в Севре был подписан мирный договор между султанским правительством Турции и победившими в мировой войне союзными государствами. Поскольку этот договор ставил под угрозу достигнутые ранее договоренности между Лениным и Кемалем, кемалистские и коммунистические дипломаты срочно подготавливают документы, которые закрепили бы раздел сфер влияния в регионе.

14 августа. Ленин принял в Кремле турецкую делегацию, возглавлявшуюся министром иностранных дел кемалистского правительства Бекиром Сами-беем. Вождь мирового пролетариата, который якобы "один из первых осудил злодеяния младотурок", планировал раздел региона с младо-турецким преступником, который, будучи губернатором Трапезунда во время геноцида армян 1915-1916 годов, лично руководил резней армян: "По его приказу малолетних детей, отобранных у родителей, организованно вывозили в море и топили там" (Захарян, 1996).24 августа. Советское правительство подписывает с правительством Кемаля "Предварительное соглашение о дружбе", согласно которому оно обязалось оказать кемалистам существенную помощь якобы "для борьбы против интервенции Антанты и для отражения наступления греческой армии на западе Анатолии. Однако, как только прибыла первая партия оружия, Турция напала на Армению" (Киракосян Дж., 1986, с. 334).
Нападение кемалистов на Армению в 1920 году не было подлым обманом (взяли деньги на одно, а использовали на другое), как это пытался представить Дж. Киракосян. Нет, это был самый обыкновенный сговор двух преступных режимов по разделу сфер влияния в регионе ("Кемаль и советское правительство подходят друг к другу, как перчатка к руке" – Хемингуэй, 1993а, с. 125). Причем, между кемалистами и коммунистами была достигнута договоренность о военных операциях против Армении. Заведующий политическим отделом Министерства иностранных дел Турции Хикмат писал: "Согласно нашему совместному с Советской Россией решению, мы, в случае наступления, должны были не двигаться дальше Сарыкамыша" (Саркисян, 1991, с. 78).
1-7 сентября. I съезд народов Востока в Баку.
Председательствовали на нем руководитель Исполкома Коминтерна Григорий Зиновьев и председатель Азревкома Нариман Нариманов. Кроме российских, азербайджанских и армянских коммунистов в работе съезда приняли участие палачи армянского народа Энвер-паша, Бехаэтдин Шакир и Халил-паша, приговоренные в Турции за эти злодеяния к смертной казни.
17 сентября. Президиум Совета Народов Востока при Исполкоме Коминтерна на своем закрытом заседании в Баку принял совершенно секретное "Заключение". Президиум рекомендовал провести "наступление в союзе с националистическими турецкими войсками на Армению под флагом свержения дашнаков, угнетающих свой народ, и с целью соединения с революционной Турцией" (Саркисян, 1991в, с. 75; см. также Приложение 10)
Коварство и цинизм авторов "Заключения" – беспредельны. Планируя нападение на Армению "под флагом свержения ига дашнаков", они отлично знали, что это выльется в резню армян: "Мы окажемся в глазах западноевропейского пролетариата в чрезвычайно благородной роли умиротворителей, двинувшихся на Армению только с тем, чтобы положить конец резне и спасти остатки армянского народа от окончательного уничтожения" (там же, с. 76). Планируя нападение на Армению "под флагом соединения с революционной Турцией", авторы "Заключения" на самом деле хотели загрести жар чужими руками, дискредитировать Турцию в глазах мировой общественности и, как хорошо видно из только что приведенной цитаты, самим предстать в роли благодетелей армянского народа. План по захвату Армении Советской Россией был чрезвычайно прост и не стоил ей никаких усилий, ибо убивать армян и гибнуть на полях сражений должны были турки: "Наступление на Армению должно быть произведено следующим образом: турецкие войска начнут наступать на Армению, а мы во всей нашей печати и при помощи всех наших органов гласности в Европе поднимем страшный шум о новой армяно-турецкой резне и о необходимости ее прекращения раз и навсегда, и для прекращения этой резни наши войска вступят в Армению через оголенную от ее войск восточную границу.Военные операции не потребуют никаких добавочных сил с нашей стороны, но по существу они будут проведены турецким Эрзерумским корпусом; наступление с нашей сторо­ны будет почти что демонстрационное, для которого сил у нас достаточно. Таким образом, мы окажемся в глазах западноевропейского пролетариата" (там же, с 75-76).Высказанное мной утверждение ("В 1920 году Турции не в виде контрибуции, а на войну с Антантой выделяется золото, военное снаряжение и продовольствие – пусть она истощает себя, воюет на два фронта, а потом..., как видим, не лишено основания. Договариваясь с кемалистами о разделе сфер влияния в регионе, Ленин в то же время настраивал против Турции общественное мнение, рассчитывал на ее ослабление в результате войны на два фронта и в дальнейшем на поглощение ее Советской Россией.

20 сентября. В соответствии с "Заключением" Президиума Совета Народов Востока послушный холоп Москвы, ЦК Компартии (большевиков) Армении из того же Баку посылает всем своим партийным организациям совершенно секретную инструкцию по измене Родине:
"1. Всеми средствами разлагать армянскую действующую армию:
а. способствовать дезертирству и всячески препятствовать мобилизации;
б. убеждать солдат на фронтах не стрелять по наступающим турецким солдатам, а покидать позиции и возвращаться домой;
в. не подчиняться приказам офицеров и в случае необходимости уничтожать их.
2 Наряду с этим необходимо внушать солдатам республиканской Армении, что победоносный турецкий аскер – это революционный аскер, который не только не позволит себе какого-либо насилия по отношению к побежденной стране, не причинит вреда мирному населению, но и поможет трудовому армянскому народу освободиться от господства пособников империалистов – дашнаков"
(там же, с. 73; полный текст Инструкции см. Приложение 11).
Под этим документом, не стыдясь современников и потомков, поставили свои подписи (каждый народ имеет право знать своих предателей) Саркис Касьян, Асканаз Мравян, Авис Нуриджанян, Шаварш Амирханян, Исаак Довлатян и Ашот Ованесян.
Тяжесть преступления подписавших данную "Инструкцию" усугубляется тем, что, убеждая армян в том, что "победоносный турецкий аскер не позволит себе какого-либо насилия", они отлично знали, что этот аскер будет резать их соотечественников. 19 октября один из подписавших "Инструкцию", Мравян, направляет в ЦК РКП(б) записку, в которой, в частности, говорилось: "Наступление турецких национальных войск на Армению выльется в форму завоевания доброй половины Республики Армения. Повторятся все ужасы 18 года, когда лучшая часть Армении была разорена, ограблена до последней нитки, а десятки, сотни тысяч населения погибли от беспощадной резни, голода и эпидемий" (там же, с. 74).
Е.К. Саркисян (там же) совершенно справедливо отметил, что Мравян "пишет не в прошедшем, а в будущем времени", то есть он a priori знал, что турецкий аскер будет резать армян и что характеристика турецких солдат в "Инструкции" – подлая ложь, обрекающая его соотечественников на неминуемую гибель. Однако ни Мравян, ни его единомышленники не обратились к армянам с обращением: "Дорогие братья и сестры, мы были введены в заблуждение, сопротивляйтесь..." Нет, они продолжали распространять губительную для армян ложь, которая, по данным их же историков (например, Кадишев, 1961), стоила 200 тысяч армянских жизней.
4 октября. В Анкару прибывает советская дипломатическая миссия.
5 октября. ЦК Компартии (большевиков) Армении из Баку обратился с воззванием к "трудящимся": "Мы обращаемся к вам, рабочие и крестьяне Армении, с призывом собрать разрозненные революционные силы и, сплотившись под знаменем Коммунистической партии, рука об руку с пролетариатом Советской России, сбросить с себя ярмо отщепенцев международного империализма – армянских дашнаков" (Захарян, 1990, с. 66). И это в то время, когда наступали кемалисты, оставляя за собой груды трупов и пепелища...
12 октября. Руководитель советской делегации Легран предъявляет правительству Республики Армения следующие требования Москвы:
1. Отказаться от Севрского договора.
2. Позволить советским войскам пройти со своими боеприпасами для соединения с армией Мустафы Кемаля с целью ведения военных действий против Союзников.
3. Пограничные споры между Арменией и ее соседями решить при посредничестве Советской России"

(Врацян,1992, с. 82).

Беспредельные по своей наглости требования коммунистов были направлены не против ненавистного им дашнакского правительства, а против армянского народа. Принятие первого требования означало отказ от выстраданного армянами права на свои исконные земли – эти земли принадлежали не дашнакскому или какому-либо иному правительству, а армянскому народу. Принятие этого требования означало отдать на растерзание не дашнакское правительство, а оставшееся на этой территории армянское население.
Принятие второго требования означало отплатить черной неблагодарностью союзникам, только что подписавшим Севрский договор, по которому не дашнакскому правительству, а армянскому народу возвращались его исконные земли. Третье требование – не предложение: "Мы предлагаем свое посредничество", а требование, чтобы страна, уже показавшая себя злейшим врагом армянского народа, решала его территориальные споры с соседями, – данное требование тоже было верхом наглости.

Правительство Армении внесло свои контрпредложения, и переговоры затянулись, что, собственно говоря, и было нужно Москве. Границы Советской империи с Турцией уже были обговорены. Надо было только добиться того, чтобы Армения полностью выдохлась и сама сдалась на милость победителю. Риска не было никакого – Москва знала, что Армения готова сдаться кому угодно, только не туркам – стало быть, Советской России.
14 октября. Армянские отряды под руководством Погоса Тер-Давтяна и Гарегина Нжде одерживают победу над красноармейцами – 14 октября в Сисиане и 19 октября в Кафане. Коммунисты направляют в Зангезур 1 400 красноармейских всадников во главе с "героем гражданской войны" Курочкиным и 1 200 турецких солдат, которые якобы направлялись через Зангезур на помощь Кемалю.

У границ Зангезура были сосредоточены значительные силы: две бригады XI Красной Армии, конница Курочкина и турецкие солдаты. В их распоряжении имелась артиллерия, пулеметы и стрелковое оружие, огромное количество патронов, транспортные средства и продовольствие, изъятое у населения. Командование XI Армии издало угрожающий приказ: "Быть безжалостными, не щадить никого, деревни сравнять с землей, не щадить ни взрослых, ни детей, в плен не брать" (Оганесян Э., 1991, с. 345). Положение восставших усугублялось тем, что коммунисты взяли большое количество заложников в Горисе и близлежащих деревнях, угрожая расстрелять их в случае успешных военных действий восставших. Однако, несмотря на неблагоприятные во всех отношениях условия, восставшие не только не сложили оружия, но и, упорно сопротивляясь кемалистско-коммунистическим войскам, смогли отстоять Зангезур и 25 декабря провозгласить Автономную Сюникскую Республику (в апреле 1921 года переименованную в Республику Нагорной Армении). И хотя в июле 1921 года сопротивление восставших было сломлено, Зангезур был оставлен в составе Армении, а не Азербайджана, как ранее было провозглашено коммунистами.30 октября. Захват турками Карса. После этого положение независимой Армении катастрофически ухудшается: кемалистско-коммунистические тиски все более и более сжимаются.
5 ноября. Коммунисты подняли мятеж в Александрополе и объявили о победе Советской власти. 7 ноября в город вошли турки и вместе с армянскими коммунистами даже отпраздновали третью годовщину Октябрьского переворота.
28 ноября. Сформированный в Баку марионеточный Ревком Армении во главе с Саркисом Касьяном в сопровождении красноармейского полка пересекает границу Армении.
29 ноября. Ревком Армении объявил о победе Советской власти в Дилижане и отправил заранее продиктованную ему московскими хозяевами просьбу о помощи:
"Каравансарай 30 ноября 1920 г.
Да будет известно вождю мировой революции, что крестьяне Делижанского и Каравансарайского уездов, возмущенные преступной политикой дашнакского правительства и углубляющейся анархией в стране, подняли знамя восстания. Коммунистическая партия Армении сейчас же взяла на себя руководство этим стихийным движением и создала Ревком Армении, объявив Армению Социалистической Советской Республикой.
Нанесен первый удар – г. Делижан в наших руках.
Воодушевленные повстанцы рвутся дальше для окончательного свержения ненавистного врага – агента Антанты. И исполняя волю их, мы, составив Ревком, двигаемся вперед в полной надежде, что освободительница угнетенных народов Востока – героическая Красная Армия великой социалистической России – окажет нам реальную помощь в этой нашей трудной борьбе. От лица всех рабочих и крестьян Армении мы просим Совнарком оказать эту помощь.
Да здравствует Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика!
Да здравствует ее победоносная Красная Армия!
Предревкома Касьян
Члены Ревкома Армении: Авис, Бекзадян, Довлатян, Мравян, Тер-Габриелян"
(Из истории.., 1961, с. 501).
О том, что провозглашение Советской власти в Дилижане и просьба Ревкома к Москве о помощи – заранее отрепетированный спектакль, свидетельствует молниеносная реакция Москвы. В тот же день Легран предъявляет правительству Армении ультиматум: "Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии принял решение ввести в Армении советское устройство. Ревком Армении уже вступил на армянскую землю. Промедление чревато тяжелыми последствиями. Мне хотелось бы знать, какая будет ваша позиция" (Врацян, 1992, с. 91).
Скорость реакции Москвы даже более, чем "молниеносная". 30 ноября Ревком отправляет просьбу о помощи. Московский телеграфист получает ее и отправляет (пусть даже с грифом "Срочно!") в Кремль. Секретарь знакомится с текстом и передает телеграмму Ленину. Тот, ознакомившись с текстом, тут же приказывает созвать Пленум ЦК РКП (б) – это в условиях-то гражданской войны, когда большинство членов ЦК находится на фронтах. Все члены ЦК получают телеграмму Ленина и моментально со всех фронтов мчатся в Москву (а добраться до Москвы с Урала или из Царицына при тех средствах передвижения можно было в лучшем случае за несколько суток). Все члены ЦК прибывают в столицу в тот же день, тут же, не тратя времени зря, срочно принимают решение. Передают его телеграфисту, тот срочно отправляет телеграмму Леграну, а тот мчится в правительство Армении. И все это за сутки!
Спустя 19 лет Сталин разыграет точно такой же спектакль с "правительством Куусинена" в нескольких километрах от советско-финской границы.
Москва, не дожидаясь ответа правительства Армении и "руководствуясь чувством пролетарской солидарности", отдает приказ "рабоче-крестьянской" XI Армии, и та 1 декабря вторгается в Армению.

Оказавшись в безвыходном положении "между большевистским молотом и турецкой наковальней", руководители Республики Армения премьер-министр Врацян и военный министр Дро выбирают из двух зол наименьшее и заключают "Договор между полномочным представительством РСФСР и правительством Республики Армения", согласно которому Армения провозглашалась "независимой Социалистической Советской Республикой". Между Леграном и правительством Армении было заключено соглашение, гласившее, что "правительство Республики Армения приняло решение отказаться от власти и передать всю полноту Военной и Гражданской власти Верховному главнокомандующему армией, кем назначить военного министра Дро" (там же, с. 92–94; полный текст "Договора" – см. Приложение 12).29 ноября 1920 года, как дата советизации Армении, принятая советскими (в том числе и армянскими советскими) историками, как дата "свержения ига дашнаков в результате рабоче-крестьянской революции", – очередной миф коммунистов. Никакой "революции" не было была мирная передача власти, и Легран заключал "Договор" не с Ревкомом Армении, а с правительством Республики Армения; власть передавалась не Ревкому, а видному деятелю партии Дашнакцутюн Дро. "Чтобы быть полностью справедливым, – писал позднее Врацян, – нужно сказать, что часть населения была искренне рада. Была вера, что, в конце концов, идет великая Россия, память о силе и богатстве которой еще была свежа у многих. Придет русский и принесет с собой хлеб и мир.
Однако вместо русских в Армению вошел Ревком с несколькими сотнями задрипанных военных и подонками – армянскими большевиками. Многим они были известны своей деятельностью во время майских беспорядков – Саркис Касьян, Асканаз Мравян, Авис Нуриджанян, Ашот Ованесян, Атарбекян и другие. Я говорю "вошел", потому что Ревком действительно держал себя, как некая победоносная сила, которая должна была растоптать побежденного врага" (Врацян, 1992, с. 101).
Ревком Армении и другие структуры власти никакого отношения к Армении не имели – это были не просоветские, а именно советские структуры Центра. Это никогда и не скрывалось. Вышедшая в 1987 году Энциклопедия "Гражданская война..." так, например, характеризует Красную Армию большевистской Армении:
"Красная Армия Армении создана по решению правительства Армянской ССР от 6 декабря 1920 года на базе Армянского отдельного стрелкового полка (сформированного в Баку в октябре под руководством Заграничного бюро КПА и РВС 11-й Армии). Строилась по образцу Красной Армии РСФСР.Командующим армией был назначен М. В. Молкочанов. Армия участвовала в освобождении Грузии от меньшевиков и в ликвидации дашнакского мятежа 1921 года" (Гражданская война.., 1987, с. 302).
Как мы видим, Красная Армия Армении и не думала защищать армянский народ от турок. В то время, как бойцы этой армии "ликвидировали дашнакский мятеж", турки вырезали армян Ахалкалакского уезда . Красная Армия Армении помогла Москве лишить независимости Грузию и боролась со своими соотечественниками – вот и весь ее послужной список.
В тот же день, 6 декабря, когда была образована пресловутая Красная Армия Армении, вышел Декрет "Об организации чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией":
"Для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности на территории Социалистической Советской Республики Армении учреждается Чрезвычайная Комиссия под председательством т. Айвазова. Заместителем его назначается т. Аматуни.
В составе Чрезвычайной Комиссии образуется Особый Отдел для борьбы с контрреволюционными преступлениями в Красной Армии.
Революционный Военный Комитет
СС Армении С. Касьян"(Великая Октябрьская.., 1957, с. 451).19 декабря учреждается новое карательное учреждение

Точно так же, как и младотурки 24-28 апреля 1915 года, армянские коммунисты в первую очередь решили обезглавить армянский народ, арестовав лучших его представителей (оставшихся после турецкого геноцида): были арестованы (и многие впоследствии убиты) бывший премьер-министр Амо Оганджанян, лидер социал-демократов Бахши Ишханян, писатель Левон Шант, литературовед Никол Агбалян, публицист и министр юстиции Рубен Дарбинян, военачальник Амазасп, многие герои Сардарапатской битвы, спасшие население Восточной Армении от полного уничтожения, и среди них – командир общего Сардарапатского отряда Даниэл Бек Пирумян, Товмас Назарбеков и другие. Затем последовали массовые аресты дашнакцаканов и офицеров республиканской армии.
Сначала этот террор проводили член Ревкома Авис Нуриджанян и председатель ЧК Айвазов. Однако вскоре выяснилось, что некоторые члены руководства Советской Армении проявляли "мягкотелый либерализм". Например, председатель Ревкома Касьян, пользуясь своей властью, разумеется, не спасал невинных людей от расстрела, но посылал в Баку и в Москву телеграммы о "левацких перегибах". Подобная "умеренность" была Центру не по нраву, и 14 января 1921 года в Ереван прибывает полномочный представитель центральной ВЧК по Азербайджану и Армении Геворк Атарбеков, "прославившийся" тем, что, будучи председателем Астраханской ЧК, приказывал грузить заключенных (среди которых было много местных армян) на баржи и топить их в Волге. Первое, что сделал Атарбеков по прибытии в январе 1921 года в Ереван, – это арестовал всех оставшихся на свободе (около тысячи) офицеров (всего за время кратковременного господства коммунистов, по данным Г. Мартиросяна, 1994, с. 93, было арестовано 1 400 офицеров). "На заседании Ревкома и ЦК армянской компартии, – писал в своем письме на имя ЦК РКП(б), Ленина, Троцкого и Сталина Нарком иностранных дел Армении Александр Бекзадян, – Атарбекян, ссылаясь на инструкции ВЧК, потребовал спешной и безусловной высылки за пределы Армении всех бывших офицеров (как состоящих, так и не состоящих на службе в Красной Армии)".Арест и высылка офицеров были проведены самым подлым и бесчеловечным образом. 24 января 1921 года был опубликован приказ, согласно которому все офицеры должны были явиться в здание бывшего армянского парламента для перерегистрации. Большинство офицеров с радостью явились туда, полагая, что наконец-то их пошлют сражаться с турками. Всех собравшихся заперли в здании, оцепили его пулеметами, а затем отдельными партиями стали высылать из города. Вяло протестовавшие члены Ревкома и ЦК все-таки дали санкцию на эту акцию.
Арестованных даже не расстреливали – их просто рубили топорами в подвалах ЧК. В ночь на 17 февраля были зверски уничтожены более 50 человек, в том числе Амазасп, полковник Корганян, Серго, Македон, Григор и другие".С наступлением темноты начиналась адская деятельность.
Незадолго до этого в районе Дилижана была расстреляна большая группа героев Сардарапатской битвы. В числе расстрелянных был полковник Даниэл Бек-Пирумян, геройски дравшийся против турок весной 1918 года. "Его брат, тоже герой Сардарапата, полковник Погос Бек-Пирумян, узнав о случившемся, покончил жизнь самоубийством" (Захарян, 1996). Главнокомандующий войсками в Сардарапате Мовсес Силикян и герой Сардарапатского и Баш-Апаранского сражений Христофор Араратов были расстреляны коммунистами позднее – в 1937 году.

Примечание
10 августа 1920 года. В Севре (близ Парижа) подписан мирный договор между султанским правительством Турции и победившими в мировой войне союзными государствами. В статьях этого договора, относящихся к Армении, говорилось следующее:
"Статья 88. Турция заявляет, что она признает Армению, как то сделали союзные державы, в качестве свободного и независимого государства.
Статья 89. Турция и Армения, а также другие Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются представить на третейское решение Президента Соединенных Штатов Америки определение границы между Турцией и Арменией в вилайетах Эрзерума, Трабзона, Вана и Битлиса и принять его решение, а также всякие меры, которые он может предписать относительно выхода Армении к морю и относительно демилитаризации всякой оттоманской территории, прилегающей к названной границе" (Киракосян Дж., 1986, с. 318).
Согласно Севрскому договору, территория Армении увеличивалась до 175 тыс. кв. км (ныне – 29,7), а территория Турции урезывалась до пределов Западной Анатолии. Севрский договор подписали не две-три великие державы, а (не считая Турции и Армении) двенадцать государств:
Великобритания, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Румыния, Чехо-Словакия, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Хиджаз.
Севрский договор спутал все карты кемалистов и коммунистов по разделу региона, и Кемаль срочно посылает в Москву своих представителей.
24 августа 1920 года. Правительства Кемаля и Ленина подписывают "Предварительное соглашение о дружбе", результатом которого явилось выделение Кемалю "свыше 10 миллионов рублей золотом, значительного количества вооружения и боеприпасов, средств связи и пр." (Миллер, 1973, с. 573). В советском многотомном издании "Документы внешней политики СССР" приведены данные о помощи, предоставленной Советской Россией Турции в 1920—1922 годах:
Летом 1920 года в распоряжении Г.К. Орджоникидзе, члена Революционного военного совета Кавказского фронта, для последующей передачи представителям правительства Турции было направлено 6 тысяч винтовок, свыше 5 миллионов винтовочных патронов, 17 600 снарядов. В сентябре 1920 года в Эрзеруме было передано представителям турецкого правительства и командования 200,6 кг золота в слитках.
В январе-феврале 1921 года представителю турецкой миссии в Туапсе было передано 1 000 бомб, 1 000 взрывателей, 1 000 зарядов, 1 000 вытяжных коленчатых трубок, 4 000 гранатных и 4 000 шрапнельных патронов.
При заключении в Москве 16 марта 1921 года советско-турецкого договора было достигнуто соглашение об оказании Турции безвозмездной финансовой помощи в размере 10 миллионов рублей золотом [миллионы русских крестьян умирали с голоду, но вместо того, чтобы на эти 10 миллионов рублей закупить зерно, их дарят Турции. – Г.X.), а также помощи оружием. В соответствии с этим Советское правительство в течение 1921 года направило в распоряжение турецкого правительства 33 275 винтовок, 57 986 000 патронов, 327 пулеметов, 54 артиллерийских орудия, 129 479 снарядов, 1 500 сабель, 20 000 противогазов и большое количество другого военного снаряжения. В октябре 1921 года турецкому военному командованию в Трапезунде были переданы два морских истребителя – "Живой" и ”Жуткий”.
Советское правительство передало в 1921 году правительству Турции 6,5 миллиона рублей золотом: в апреле – 4 млн., в мае и июне – 1,4 млн., в ноябре – 1,1 млн. В мае 1922 года турецкому правительству было передано еще 3,5 млн., рублей золотом.
В 1922 году Советское правительство продолжало поставлять в Турцию оружие и военные материалы" (Документы внешней.., 1959, т. 3, с. 675).
Столь существенная помощь сыграла решающую роль во внешней политике кемалистов. 1 марта 1922 года Кемаль заявил в парламенте: "Основой нашей внешней политики является укрепление братских связей с Российской Советской Республикой" (Кемаль, 1966, с. 228).
Как только выделенные Москвой деньги, оружие и продовольствие дошли до кемалистов, они совершили поход на Армению.
21 сентября
(по другим данным – 22, 23 или 24). Кемалисты начинают наступление на Армению, имея значительное превосходство (примерно 30 000 солдат против 13 500), 29 сентября они захватывают Сарыкамыш и продвигаются к Карсу, сея на своем пути смерть и разрушения.
Г.П.Хомизури "Монография посвящена трагическим страницам в истории армянского народа в 1894-1991 гг., вызванным социальными потрясениями в стране проживания и во всем мире."
Арташес
Читать больно, не то что чувствовать и осмысливать. Но если с турками и большевиками-россиянами ясно все, то с атарбековыми, мля... Моисеевских сорок лет маловато будет для армян.
Таронеци
Не мысли еврейскими фантазиями. Не нужно никаких 40 лет, глупости это и брехня, там Синая столько нету.
Для решения этой проблемы существует Хуступская школа планеризма.
Арташес
Значит чаралах и поджопник. А после хуступа период полураспада какой? Ведь смердить будут. Или сразу хлоркой?
Арташес
Да, по вопросу Синая: если грамотный таксист, то расстояние, площадь и время понятия суть относительные☝
Таронеци
Цитата(Арташес @ 23.10.2017, 10:08) *
Да, по вопросу Синая: если грамотный таксист, то расстояние, площадь и время понятия суть относительные☝

Не, на такой площади нужны ещё и дебильные пассажиры, чтобы такой маленький кусок суши за 40 лет не изучить. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Русская версия IP.Board © 2001-2021 IPS, Inc.