IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Ахалцихе - Akhaltskha - Ախալցխա, история, рассказы, очерки
САРИБЕК
сообщение 29.7.2008, 20:16
Сообщение #1


Senior
**

Группа: Novice
Сообщений: 174
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 87


Приветствую всех земляков из г.Ахалцихе Республики Грузии !

Приветствую всех наших соотечественников на этом уважаемом форуме !

Приветствую всех армян мира !

Приветствую всех людей планеты, кто за мир, дружбу и справедливость !
С уважением Ar&Ko.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
7 страниц V  « < 5 6 7  
Start new topic
Ответов (120 - 125)
Арко
сообщение 14.9.2010, 6:10
Сообщение #121


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 2001
Регистрация: 1.2.2009
Из: Джавахк - Javakhk Ջավախք - ჯავახეთი
Пользователь №: 1300

ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ ՊԱՏԱՐԱԳ` ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ
ԵԿԵՂԵՑՈՒՄ ԵՎ ԽԱՉԱՊՏՈՒՅՏ ԱԽԱԼՑԽԱ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

Սեպտեմբերի 12-ին` Խաչվերացի տոնին Ախալցխայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում տեղի ունեցավ Սուրբ Պատարագ:
Պատարագից հետո hանդիսավոր թափորը հավատավոր հայորդիների մասնակցությամբ և Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ` Տ. Տիգրան քահանա Մխիթարյանի առաջնորդությամբ, եկեղեցու բակից շարականների երգեցողությամբ շարժվեց դեպի քաղաքի կենտրոն, որտեղից կրկին հետ վերադարձավ եկեղեցի:
Այնուհետև եկղեցում տեղի ունեցավ անդաստան:

Տեր Հայրը, ռեհանի թփերով զարդարված խաչը վեր բարձրացնելով, օրհնեց աշխարհի չորս կողմը և յուրաքանչյուր կողմում կանգ առնելով, օրհնված վարդաջուր ցողեց ժողովրդի վրա: Անդաստանից հետո օրհնված ռեհանները բաժանվեց ներկա հավատացյալներին:

Հարկ է նաև նշել, որ սովետական տարիներից հետո այս տարվա Խաչվերացի տոնը յուրահատուկ էր նրանով, որ ախալցխահայությունը տոնին առաջին անգամ դուրս եկավ եկեղեցուց հավատավոր թափորով և, շրջվեով քաղաքի կենտրոնական փողոցներով, կրկին հետ վերադարձավ եկեղեցի:

Akhaltskha.net


--------------------
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". (Иоанн 15:13)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Арко
сообщение 15.9.2010, 18:26
Сообщение #122


Magister
****

Группа: User
Сообщений: 2001
Регистрация: 1.2.2009
Из: Джавахк - Javakhk Ջավախք - ჯავახეთი
Пользователь №: 1300


Эти удивительные армяне Ахалциха

Расположенный на юго-западе Грузии, близ слияния рек Куры и Поцхови, город Ахалцих (Ахалцихе) всегда нес на себе армянское дыхание и сохранял армянский облик. Население города на протяжении веков преимущественно было армянским, – и когда Ахалцих являлся административной единицей армянского царства Арташесидов, и когда во времена царя Вахушти был присоединен к Грузинскому царству, и когда входил в состав Османской Турции или позже – меньшевистской Грузии, и даже во времена советской власти. Армян в городе всегда было большинство. Григорианцы, православные, католики – ахалцихские армяне, вне зависимости от вероисповедания, всегда играли важную роль в культурной и социально-политической жизни как Грузии, так и Армении.

Кто они, армяне из Ахалциха? Чем занимались в течение долгих столетий и какой след оставили в истории? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в вышедшей недавно в свет книге “Эти удивительные армяне из Ахалциха”. Автор интересного, информационно насыщенного издания – прославленный педагог, одна из активных женщин Самцхе-Джавахка Люба МАТЕВОСЯН. Основательница первого в регионе общеобразовательного комплекса “Интеллект”, в составе которого 7-летняя музыкальная школа, студия живописи и графики, эстетический центр, спортивный комплекс, Люба Варосовна по праву может считаться одной из “удивительных армянок” Ахалциха, внесших свой вклад в развитие армянской мысли в этом армянском уголке Грузии.

К книге о своих соотечественниках и родном Ахалцихе Люба Матевосян шла долгие годы. Будучи профессиональным педагогом с 45-летнем стажем работы, из которых 25 – директором ахалцихской армянской средней школы №3, она, по собственному признанию, ежегодно знакомилась с семьями новых учеников, знакомилась с историей их рода, пытаясь узнать, кем были их предки, какой след оставили после себя. В результате расспросов постепенно складывалась картина современной армянской общины Ахалциха, которая сформировалась из числа тех, чьи предки жили на ахалцихской земле с незапамятных времен, переселенцев из Западной Армении в середине XIX в., спасшихся от Геноцида 1915г. армян-беженцев, а также армян-переселенцев из соседнего Ахалкалаки. Вместе с тем история армян Ахалциха всегда была в центре внимания Любы Варосовны, интерес к которой увеличился в последние годы в связи с усилением миграции наших ахалцихских соотечественников из-за политических и социально-экономических факторов.

“В сегодняшнем Ахалцихе почти нет потомков многих знатных родов: дворян и потомственных почетных граждан, священников и военачальников,политических деятелей и служителей высокого искусства, – пишет Л.Матевосян. – Мы поставили цель собрать их воедино и представить Ахалцих в событиях и лицах”.


Книга “Эти удивительные армяне Ахалциха состоит из двух основных разделов. В первом представлена история города, повествование о которой пересекается с историей основания на территории Ахалциха армянских церквей, сыгравших заметную роль в сохранении армянского языка, письменности, литературы, культуры, в развитии национального образования. Люба Матевосян приводит много интересных сведений – от преданий Священного Писания до событий, произошедших в наши дни. Согласно автору книги, первые армянские церкви были воздвигнуты в Ахалцихе еще в XIII-XIV вв., а ахалцихская армянская епархия с первых дней подчинялась Святому Эчмиадзину. В 1825г. здесь закладывается основа храма Сурб Пркич/Аменапркич (храм Святого Спасителя/Всеспасителя): на торжественную церемонию закладки собирается почти все местное население. Впоследствии храм был превращен в Дом офицеров. Из других армянских церквей подробно представлены также Сурб Степанос, Сурб Ншан, Сурб Григор Лусаворич, Сурб Аствацацин.

Автор обращается к личностям известных священнослужителей, сыгравших огромную роль в жизни армянской общины Ахалциха. Перечисляя имена выдающихся представителей армянского духовенства Геворка Тер-Давтяна, Карапета Багратуни, Григора Сагиняна, Сукиаса Парзянца, Хорена Степанэ, Ованнеса Ширакуни и других, Люба Матевосян подает их в призме личностных качеств и общественной деятельности. Так, при материальной поддержке С.Парзянца была построена часть эчмиадзинской типографии, издана серия “История Армении”, в которую вошли труды Агатангехоса, Мовсеса Хоренаци, Казара Парбеци и других историков. Архимандрит Хорен Степанэ также занимался издательской деятельностью, писал стихи под псевдонимом “Князь Багратуни”, явился автором перевода с грабара на ашхарабар “Истории Армении” Мовсеса Хоренаци.

Большое место отводится в книге армянским школам, в которых сотни армян наряду с национальным получали общее образование. Среди них школа Карапетян, армянская школа №3 им. Ов.Туманяна и другие. В этой главе автор кратко, но всеобъемлюще представила разные этапы становления и развития армянских школ в регионе, а также выдающихся педагогов и выпускников. Отдельная глава посвящена ахалцихскому армянскому театру. В 1866г. в школе Карапетян была основана театральная группа, которая за короткий срок осуществила несколько постановок. “В разные годы театралы Ахалциха имели счастье смотреть спектакли на ахалцихской сцене с участием таких звезд армянского театра, как Сирануйш, Петрос Адамян, Ованнес Абелян, Ваграм Папазян, Арус Восканян, Асмик, Рачия Нерсесян, Цолак Америкян, Давид Малян, Авет Аветисян и других”,- пишет Л.Матевосян. Здание театра Ахалциха построено на средства благотворителя-торговца Ованнеса Будугяна.

Согласно исследованиям автора, в конце XIX в. Ахалцих превратился в крупный ремесленный центр Кавказского региона. Она отмечает, что, согласно архивам Карапета Багратуни, армянские артели играли важную роль в экономике города. Отсюда можно сделать вывод и составить представление о профессиях того времени: большой популярностью пользовались армянские ювелиры, серебряники, виноделы, оружейники. Одним из знатных горожан был любитель старины, нумизмат Арутюн Байбуртян. Свой дом он превратил в музей, где хранилось более 100 армянских манускриптов, рукописных книг, богатая коллекция антиквариата. К сожалению, после его смерти в конце 1920-х уникальное собрание было конфисковано государством. На финансовые вложения армян в Ахалцихе было осуществлено колоссальное строительство – от заводов и электростанции до больниц и школ.

Второй раздел издания посвящен “удивительным армянам Ахалциха”. Это более 200 ахалцихцев – известных деятелей общественно-политической и культурной жизни, а также видные военнослужащие, чьи имена вошли в летопись Армении. Среди них – генерал-майор российской армии, посол Армении в Англии (1920-23гг.) Яков (Акоп) Багратуни, участники Великой Отечественной войны Ваграм и Ваан Агаджаняны, историк-востоковед профессор Ваан Байбуртян, писатель, киносценарист и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Агаси Айвазян, известные художники Ваграм Гайфеджян, Акоп Коджоян, Вардгес Суренянц, династия врачей Фанарджян, академик, первый ректор ЕГУ Акоп Манандян, выдающиеся певицы Лусине Закарян, Мария Гулегина, великий шансонье Шарль Азнавур, писатель, литературовед профессор Левон Мкртчян, народная артистка Марго Мурадян, народный артист Карп Хачванкян, композитор Вальтер Мнацаканов, заслуженный тренер Грузии по тяжелой атлетике Григорий Баласанян, лауреат международных фестивалей этнографических танцев Гагик Гиносян – перечесть всех именитых армян Ахалциха невозможно. По словам Любы Матевосян, о каждом из них можно написать отдельную книгу.

Книга “Эти удивительные армяне Ахалциха” насыщена архивными данными, таблицами, списками, а текст сопровождается уникальными фотографиями. Издана она на русском языке и предназначена для широкого круга читателей. Книга имеет информационную и культурно-историческую ценность и особенно актуальна в наши дни, когда активизировались попытки присвоения армянских памятников, географических мест локального проживания армян. Добавим, что презентация авторского труда Любы Матевосян состоялась в Национальной библиотеке Армении.

Магдалина ЗАТИКЯН, “Голос Армении”


--------------------
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". (Иоанн 15:13)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nazany
сообщение 2.10.2013, 15:32
Сообщение #123


Junior
*

Группа: User
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2011
Пользователь №: 6573Саакашвили сделал ставку на турок-месхетинцев. Эти несчастные люди, которых он в свое время зазвал на историческую родину в Грузию, повелись на уговоры, а теперь маются как неприкаянные. Они рассчитывали, что им создадут все условия - предоставят жилье, рабочие места... Иначе зачем грузинские власти вообще их звали? Но, когда приехали, оказались в положении беженцев, которым приходится жить в аварийных зданиях и перебиваться временными заработками или грабежами.
Новым властям до турок-месхетинцев особого дела нет, они проблемами грузин занимаются. Вот Саакашвили и решил, чего туркам зря пропадать, пусть поработают на него напоследок. Навешал им лапши на уши, пообещал сделать самым привилегированным классом в Грузии, если они поучаствуют в акциях протеста после президентских выборов. Естественно, на стороне кандидата от националов Бакрадзе.
Дошло до того, что турки уже делят между собой дома грузинских и армянских семей. Надеюсь, конечно, что до реальной дележки дело все-таки не дойдет, но посмотрите на сам факт, как Саакашвили относится к своим собственным гражданам. Ради того, чтобы остаться у власти, он готов предать кого угодно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Таронеци
сообщение 2.10.2013, 20:54
Сообщение #124


Senator
********

Группа: Uzer

Сообщений: 32413
Регистрация: 10.2.2008
Пользователь №: 83Чо-то у агитпропа совсем уровень ниже плинтуса упал.


--------------------
"Наша беда не в том, что в мире существуют турки, а в том, что существуют туркоподобные армяне".Гарегин Нжде
Թե դու հայ ես՝ հայությունդ պիտի հարգես անպատճառ,
Հայաստանը պիտի լինի հուսո աստղ քեզ համար...
Ռափայել Պատկանյան
Религия армянина – непоколебимая вера в то, что Армения должна быть освобождена от чужеземного ига. Кто в это верит, тот принадлежит к истинной армянской религии. Рафаэл Патканян
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Таронеци
сообщение 12.2.2017, 15:21
Сообщение #125


Senator
********

Группа: Uzer

Сообщений: 32413
Регистрация: 10.2.2008
Пользователь №: 83Ախալցխայի հայերը աջակցում են Զարեհ Սինանյանին Գլենդելի քաղաքապետի պաշտոնինԱխալցխայի հայերը աջակցում են Զարեհ Սինանյանին ԱՄՆ Գլենդել քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնին: Գլենդել քաղաքի քաղաքապետի ընտրությունները տեղի են ունենալու 2017թ. ապրիլի 4-ին: Զարեհ Սինանյանը եղել է ինչպես Գլենդելի քաղաքապետ, այնպես էլ քաղաքային խորհրդի անդամ: Նա տարբեր անգամներ այցելել է Արցախ եւ Հայաստան ու մշտապես եղել է իր ժողովրդի կողքին:

Ախալցխայի մի շարք հայկական կազմակերպություններ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ մտավորականներ կոչ են անում Գլենդել քաղաքի մեր հայրենակիցներին այս տարվա ապրիլի 4-ին աջակցել Զարեհ Սինանյանի թեկնածությանը Գլենդելի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ:

Աղբյուրը


--------------------
"Наша беда не в том, что в мире существуют турки, а в том, что существуют туркоподобные армяне".Гарегин Нжде
Թե դու հայ ես՝ հայությունդ պիտի հարգես անպատճառ,
Հայաստանը պիտի լինի հուսո աստղ քեզ համար...
Ռափայել Պատկանյան
Религия армянина – непоколебимая вера в то, что Армения должна быть освобождена от чужеземного ига. Кто в это верит, тот принадлежит к истинной армянской религии. Рафаэл Патканян
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Eliahu
сообщение 16.4.2020, 2:44
Сообщение #126


Junior
*

Группа: Novice
Сообщений: 1
Регистрация: 16.4.2020
Пользователь №: 8755Добрый день!
Ищу любую информацию о своих предках, которые жили в Ахалцихе.
Мой прапрадед: Бартугимеос Арутюнович Агегянц ( возможно написание: Ахекянц или Ахейянц ) жил в Ахалцихе и работал сапожником ( согласно семейным преданиям : создавал модельную обувь ).
Его жена : Астхик Петросянц ( из купеческого рода города Тбилиси )
Деда звали Агаси , также у него были братья Левон, Андраник и сестра Анаит

Впоследствии вся семья переехала в Тбилиси, а позже и в Сочи. Хочу копнуть вглубь, позднейшая история семьи известна, а вот истоки неведомы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Баграт.jpg ( 217,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 страниц V  « < 5 6 7
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 31.3.2023, 9:11
Геноцид армян Welcome on MerHayrenik.narod.ru: music, video, lyrics with chords, arts, history, literature, news, humor and more! Analitika.at.ua КАРАБАХ88
- История Армении и Карабаха, пресса, комментарии Acher.ru - Армянский сайт для друзей Армянское интернет-сообщество Miasin.RU Website about Liberated Territory of Artsakh

free counters